سخنان بزرگان و مشاهیر در بارهٔ حقوق حیوانات و گیاه‌خواری

صدها اندیشمند... صدها چهرۀ تاریخ‌ساز... گیاه‌خواران و طرفداران مشهور  حقوق حیوانات از سراسر دنیا از بودا و فیثاغورس و افلاطون گرفته تا لئو تولستوی و گاندی تا هنرمندان و فیلسوفان و متفکران معاصر...انسان‌های بزرگ همیشه دنبال حقیقت‌اند. آنها هیچ گاه تن به سنّت‌های پوچ و غیر انسانی نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند همیشه و در هر شرایطی مطابق اندیشه و وجدان خود عمل کنند. بی‌دلیل نیست که با وجود تفاوت زمانی، مکانی و فرهنگی زیاد آنها در مورد بسیاری از مسائل اخلاقی یکسان عمل کرده‌اند.

نیچه، فیلسوف آلمانی می‌گوید: اندیشمندان تمام اعصار در مقابل حیوانات شفقت داشته‌اند. در این صفحه با گفته‌های تعدادی از بزرگان و مشاهیر تاریخ و معاصر در بارهٔ حقوق حیوانات و گیاه خواری آشنا شوید:

بودا (۵۶۵ سال قبل از مسیح)

buda

 • کسی که از هر نوع خشونت به همۀ موجودات زنده، ضعیف یا قوی، خودداری می‌کند، کسی که نه می‌کشد و نه باعث می‌شود دیگران بکشند، او از نظر من یک انسان مقدّس است.
 • کسی که در جستجوی خوشبختی، با خشونت به سایر موجودات، که خود در آرزوی خوشبختی هستند، ظلم می‌کند خوشبختی را نخواهد یافت.

فیثاغورث (Pythagoras فیلسوف و ریاضیدان یونانی (۵۰۰-۵۸۰ قبل از میلاد مسیح)

pythagoras

 • آنچه انسان با حیوانات انجام می‌دهد، به انسان باز می‌گردد. کسی که با چاقو گلوی گاوی را می‌برد و نسبت به فریاد ترس بی‌تفاوت می‌ماند، کسی که با سنگدلی گوسفندی را ذبح می‌کند و پرنده‌ا‌ی را که خود به او غذا داده است، نوش جان می‌کند، چنین کسی چقدر از جنایت دور است؟
 • زمین، سفره‌ا‌ی سخاوتمندانه از غذاهای عاری از گناه پیش روی ما پهن کرده است و ضیافت‌هایی برای ما برپا داشته است که به هیچ خون‌ریزی و قصابی آلوده نیستند. تنها چهارپایان، گرسنگی خود را با گوشت فرو می‌نشانند و آن هم نه همۀ آنان، چرا که اسب‌ها، گاوها و بزها از علف تغذیه می‌کنند. تا زمانی که مردم حیوانات را بکشند، همدیگر را خواهند کشت. در حقیقت، کسی که بذر قتل و رنج را می‌پاشد، نمی‌تواند از لذّت و عشق بهره‌ا‌ی برد.
 • تا زمانی که انسان یک نابود کنندۀ ظالم برای موجودات پایین‌تر است، هرگز سلامت و صلح را تجربه نخواهد کرد چون تا زمانی که انسان‌ها حیوانات را می‌کشند، همدیگر را خواهند کشت.

لئوناردو داوینچی (Leonardo da Vinci)دانشمند و هنرمند ایتالیایی، ریاضیدان، معمار، موسیقی‌دان، کالبدشناس، مجسمه‌ساز، مهندس (۱۵۱۹ ۱۴۵۲)

leonardo da vinci

 • من از ابتدای دوران کودکی از خوردن گوشت امتناع کردم. روزی فرا خواهد رسید که مردم به قتل یک حیوان همان گونه نگاه خواهند کرد که امروز به قتل یک انسان. زمانی فرا خواهد رسید که ما خوردن حیوانات را با همان دید قضاوت خواهیم کرد که امروز خوردن هم‌نوع خود، آدم‌خواری را.
 • اگر بشر آزادی می‌خواهد، چرا پرنده‌ها و حیوانات را در قفس زندانی می‌کند؟ به راستی که بشر پادشاه حیوانات است، چرا که بی رحمی او سرآمد همۀ آنهاست. ما از مرگ دیگران زندگی می‌کنیم، ما گورستان‌های متحرک هستیم.
 • کسی که به زندگی ارج نمی‌نهد، ارزش آن را ندارد.
 • روزی جهان به آزمایش روی حیوانات همانطور نگاه خواهد کرد که امروز به آزمایش روی انسان‌ها.


آلبرت اینشتین (Albert Einstein) فیزیکدان آلمانی (۱۹۵۵– ۱۸۷۹)

albert einstein

 • غذاهای گیاهی تأثیر بسزایی بر خلق ما می‌گذارند. اگر تمام دنیا به گیاه‌خواری رو آورد، سرنوشت نوع بشر می‌تواند تغییر کند.
 • انسان قسمتی از یک تمامیت است که ما آن را جهان می‌نامیم، قسمتی محدود به زمان و فضا. او خود را، افکار و احساسات خود را، جدا از بقیه می‌داند، نوعی توّهم بصری از دانش خود. این توّهم، نوعی زندان برای ماست که ما را به امیال شخصی و توجه به نزدیک‌ترین افراد به ما محدود می‌کند. وظیفۀ ما باید این باشد که با گسترش دایرۀ محبت خود به تمام موجودات زنده و کل طبیعت، با همۀ زیباییش، خود را از این زندان رها کنیم. هیچ کس نمی‌تواند به طور کامل به این هدف دست یابد ولی کوشش در این راه، به خودی خود، قسمتی از نجات و اساس امنیت درونی است.
 • اگر کسی آرزو دارد به پرهیزکاری برسد، اولین ریاضت او باید خودداری از آزار حیوانات باشد.

 

آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer) پزشک و فیلسوف آلمانی، متخصص الهیات و برندۀ جایزۀ صلح نوبل (۱۹۶۵ ۱۸۷۵)

albert schwartzer

 • تا زمانی که بشر دایرۀ محبت خود را به همۀ موجودات زنده گسترش ندهد، به صلح دست نخواهد یافت.
 • بگذار هیچ کس از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند. تا زمانی که این همه رفتار بیمارگونه به حیوانات تحمیل می‌شود، تا زمانی که ناله‌های حیوانات تشنه در واگن‌های قطار ناشنیده می‌ماند، تا زمانی که این همه خشونت در کشتارگاه‌های ما روا می‌شود... ما همه در گناه شریک هستیم.
 • انسان متفکر باید در برابر عادت‌های ظالمانه به مبارزه برخیزد، مهم نیست (این عادت‌ها) تا چه حد در سنّت ریشه کرده و با هالۀ قداست احاطه شده باشند، تا زمانی که انتخاب داریم باید از شکنجه و روا داشتن آزار و اذیت در زندگی دیگران، حتی پست‌ترین موجود خودداری کنیم. روا داشتن این (آزار و اذیت) انکار انسانیت ما و به دوش کشیدن بار گناهی است که چیزی با آن هم‌ترازی نمی‌کند.
 • این تقدیر هر حقیقت است که وقتی برای اولین بار عنوان می‌شود، مورد تمسخر قرار گیرد. زمانی تصّور اینکه سیاهان واقعاً انسان هستند و باید مانند انسان با آنها برخورد شود، احمقانه به نظر می‌رسید. آنچه زمانی احمقانه به نظر می‌رسید، امروز یک حقیقت بدیهی است. امروز تقاضای احترام مساوی برای تمام اشکال زندگی به عنوان لازمۀ جدی اخلاق منطق‌گرا اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد ولی زمانی فرا خواهد رسید که مردم شگفت‌زده خواهند شد که در زمان‌های بسیار دور انسان‌هایی وجود داشتند که تشخیص دادند آزار بدون تفکر به زندگی، با اخلاق واقعی منافات دارد. اخلاقیات در کامل‌ترین حالت خود، مسئولیت نسبت به هر چیزی است که زندگی دارد.
 • هر جا حیوانی در خدمت به بشر رنج می‌کشد، رنج‌های او به همۀ ما مربوط می‌شود.
 • عادت خوردن گوشت با احساسات درونی ما هم‌خوانی ندارد.
 • این همدردی انسان با همۀ موجودات است که از او یک انسان واقعی می‌سازد.
 • هر مذهب یا فلسفه‌ا‌ی که بر اساس احترام به زندگی پایه‌ریزی نشده باشد، مذهب یا فلسفۀ واقعی نیست.
 • انسانی که تبدیل به یک موجود متفکر شده است، خود را موظف می‌داند برای زندگی همۀ موجوداتی که می‌خواهند زندگی کنند، احترام قائل شود همان‌طور که برای زندگی خود احترام قائل می‌شود. او زندگی دیگری را در زندگی خود تجربه می‌کند.
 • روح انسان نمرده است، او در خفا به زندگی خود ادامه می‌دهد... زمان آن فرا رسیده است که باور کنیم، محبت، که کلیۀ اخلاقیات باید از آن ریشه گیرند، تنها زمانی به وسعت و عمق کامل خواهد رسید که کل موجودات زنده را در بر گیرد و خود را تنها به نوع بشر محدود نکند.
 • تنها مقدار بسیار کم از خشونت زیادی که از انسان سر می‌زند را می‌توان به غریزۀ بی‌رحم نسبت داد. بیشتر این، از بی‌فکری یا عادت موروثی سرچشمه می‌گیرد. بنابراین، ریشه‌های خشونت آنقدر که فراگیر هستند، قوی نیستند. ولی زمانی باید فرا رسد که نامردمی حمایت شده با بی‌فکری و عادت در برابر انسانیت پشتیبانی شده توسط فکر سر تسلیم فرود آورد. بیایید تلاش کنیم تا این زمان فرا رسد.
 • (از کتاب خاطرات کودکی و جوانی)
  از زمانی که می‌توانم به یاد آورم، از بیچارگی بی‌حدی که در دنیا دیدم رنج برده‌ا‌م. من هرگز لذّت زندگی ساده و پرطراوت را نچشیدم و تصّور می‌کنم بسیاری از کودکان همین احساس را دارند، حتی وقتی به ظاهر کاملاً شاد و بدون کمترین نگرانی به نظر می‌رسند.من مخصوصاً از این که حیوانات بیچاره باید این همه درد و کمبود را تحمل کنند رنج می‌کشیدم. دیدن یک اسب پیر لنگان که توسط یک مرد به سوی کشتارگاه کشیده می‌شد، در حالیکه مرد دیگری او را با چوب می‌زد مرا برای چندین هفته آشفته کرد.
 • اخلاق (مبتنی بر) احترام به زندگی، ما را بر آن می‌دارد تا همدیگر را در مورد چیزهایی که ما را رنج می‌دهند هشدار دهیم و برای ادای وظیفه‌ا‌ی که در خود احساس می‌کنیم، بی‌باکانه با یکدیگر صحبت و عمل کنیم. این باعث می‌شود با هم دنبال فرصت‌هایی برای کمک به حیوانات برای جبران بدبختی بزرگی که بشر بر آنها تحمیل کرده است بگردیم و به این طریق، برای یک لحظه از ترس غیر قابل درک وجود داشتن فرار کنیم.
 • آه خدای بزرگ، دعای ما را گوش کن... برای حیواناتی که از آنها به سختی کار کشیده می‌شود، با آنها به خشونت برخورد می‌شود؛ برای تمام موجودات منتظر اسیری که بال‌های خود را به میله‌ها می‌زنند؛ برای تمام آنهایی که شکار می‌شوند یا از بین می‌روند یا ترک شده‌ا‌ند یا ترسانده شده‌ا‌ند یا گرسنه هستند؛ برای تمام آنهایی که باید کشته شوند... و برای تمام کسانی که با آنها سر و کار دارند یک قلب دلسوز و دست‌های نوازشگر و سخنان محبت‌آمیز آرزو می‌کنیم. ما را به دوستان واقعی حیوانات تبدیل کن تا در نعمت‌های بخشایشگر شریک باشیم.

 

رومن رولان  (Roman Rolland) نویسندۀ فرانسوی، برندۀ جایزۀ ادبی نوبل، موّرخ هنر، صلحطلب و عارف (۱۹۴۴ ۱۸۶۶)

roman rolland

 • برای انسان آزاد اندیش، در آزار حیوانات چیزی غیر قابل تحمل‌تر از آزار انسان‌ها وجود دارد، چرا که حداقل مورد دوم (آزار انسان‌ها) بدی و فرد مرتکب جنایتکار محسوب می‌شود. ولی هر روز هزاران حیوان قصابی می‌شوند بدون آنکه اثری از پشیمانی به جا ماند، اگر هم کسی به این موضوع اشاره کند، مضحک به نظر می‌رسد و این جنایت غیر قابل بخشش است. این به تنهایی توجیه می‌کند که انسان ها سزاوار رنج کشیدن هستند. این فریاد انتقام خطاب به نسل بشر است. اگر خدا وجود دارد و این را تاب می‌آورد، این فریاد انتقام خطاب به خداست.
 • به نظر من، بی‌رحمی در مقابل حیوانات و بی‌تفاوتی در برابر رنج‌های آنها یکی از بزرگ‌ترین گناهان بشریت است. این مسئله، پس‌زمینۀ تباهی بشر است. وقتی انسان قادر است این همه رنج دهد، وقتی خود رنج می‌کشد، چه جای شکایتی دارد؟

 

مارک تواین (Mark Twain)نویسندۀ آمریکایی، بذله‌گو، هجونویس، استاد دانشگاه (۱۹۱۰-۱۸۳۵)

mark twain

 • برای من مهم نیست آیا زنده‌شکافی (کالبد شکافی موجودات زنده) به حال بشریت سودی دارد یا نه... دردی که بدون توافق بر حیوانات تحمیل می‌شود دلیل اصلی مخالفت من با آن است و این، برای مخالفت من دلیل قانع کننده است بی آنکه لازم باشد بیشتر از این به آن بپردازم.

اسحاق باشویس سینگر (Isaac Bashevis Singer) نویسندۀ یهودی آمریکایی و برندۀ جایزۀ ادبی نوبل (۱۹۹۱-۱۹۰۲)

isaac

 • در مقابل موجودات دیگر، تمام انسان‌ها مانند نازی‌ها هستند. انسان‌ها در صورتی ظلم را می‌بینند که خود قربانی باشند، در غیر این صورت کورکورانه و بدون فکر کردن قربانی می‌کنند.
 • گاهی مردم می‌گویند انسان‌ها همیشه گوشت خورده‌اند، گویی این موضوع، ادامۀ این کار را توجیه می‌کند. بر اساس این طرز تفکر، نباید مردم را از قتل مردم دیگر باز داریم چرا که این کار نیز از ابتدایی‌ترین زمان‌های تاریخ انجام می‌شده است.
 • من برای سلامتی خودم گیاه‌خوار نشدم، من این کار را برای سلامتی مرغ‌ها انجام دادم.
 • من فکر می‌کنم، دین آینده بر اساس گیاه‌خواری پایه‌ریزی خواهد شد. تا زمانی که مردم خون حیوانات بی‌گناه را می‌ریزند، هیچ صلح، هیچ آزادی و هیچ هماهنگی میان مردم نمی‌تواند وجود داشته باشد. کشتار و عدالت نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند.
 • من حیوانات را برتر یا حتی برابر با انسان‌ها نمی‌دانم. دلیل رفتار شایسته با حیوانات، بر این حقیقت استوار است که ما اشرف مخلوقات هستیم. ما تنها گونه‌ا‌ی هستیم که قدرت تصّور، تفکر و انتخاب اخلاقی را دارد و دقیقاً به همین دلیل، این وظیفۀ ماست که حقوق حیوانات را بشناسیم و به آنها احترام بگذاریم.
 • این سوالات به همان اندازه مرا آزار می‌دهند که 50 سال پیش آزار می‌دادند. چرا کسی به دنیا می‌آید؟ چرا کسی رنج می‌کشد؟ در مورد من، رنج حیوانات هم مرا به شدت غمگین می‌کند. می‌دانید که من گیاه‌خوار هستم. وقتی می‌بینم مردم چقدر نسبت به حیوانات کم‌توجه هستند و چقدر راحت با این مسئله کنار می‌آیند که نوع بشر هر کاری می‌خواهد با حیوانات انجام می‌دهد چون چاقو یا تفنگ دارد، این به من احساس بدبختی و گاهی خشم در مقابل قادر مطلق می‌دهد. حرف من این است: "آیا لازم است افتخارتان با رنج این همه حیوان بی افتخار، موجودات بی‌گناهی که تنها می‌خواهند چند سال در صلح زندگی کنند پیوند بخورد؟" من احساس می‌کنم حیوانات همانقدر گیج هستند که ما هستیم. با این تفاوت که آنها حرفی ندارند که بزنند. من گمان می‌کنم تمام زندگی می‌پرسد "من اینجا چه کار می‌کنم؟"

 

هنری اس سالت  (Henry S. Salt)، نویسندۀ انگلیسی، بشر دوست، اصلاح‌طلب و فعال حقوق حیوانات (۱۹۳۹ ۱۸۵۱)

henry salt

 • رهایی انسان از خشونت و بی‌عدالتی، آزادی حیوانات را به همراه خواهد آورد. هر دو اصلاح به طور جدایی‌ناپذیری به هم متصل هستند و هیچ کدام به تنهایی به تحقق کامل نمی‌رسد.
 • گیاه‌خواری، رژیم غذایی آینده است همانطور که گوشت‌خواری رژیم غذایی گذشته بوده است. من پیشنهاد می‌کنم (انسان) متناسب با آنچه واقعاً انسانی است، و نه آنچه مدارس آشپزی آموزش می‌دهند، عادت بربری گوشت‌خواری را ترک کند و به تدریج به سوی یک سیستم غذایی خالص‌تر، ساده‌تر، انسانی‌تر و از این رو متمدن‌تر حرکت کند.
 • اگر اصولاً حقوقی وجود دارند- و هم احساس و هم کاربرد بی‌شک ثابت می‌کنند که وجود دارند- هیچ هم‌خوانی وجود نخواهد داشت اگر (این حقوق) به انسان‌ها داده شوند و از حیوانات دریغ شوند، چرا که همان عدالت و دلسوزی در مورد هر دو حکم می‌کند.
 • قبل از هر چیز، باید با حس تمسخر نسبت به دفاع از حقوق حیوانات که "احساساتی بودن" فرض می‌شود مقابله کرد و آن را دور ریخت. ترس از این اتهام مضحک نهضت انسانیت را از بسیاری از کارکنان که در غیر این صورت، هم‌یاری می‌کردند محروم می‌کند و تا حدودی مسئول لحن بی‌دلیل محجوب و پوزش‌آمیزی است که در بین بشردوستان جا افتاده است. ما باید با این تمسخر روبرو شویم و بدون کمترین شبهه آن را به کسانی برگردانیم که به راستی شایستۀ آن هستند. این تمسخر باید به "آدم‌های پست" و "فروشندگان بوالهوس" برگردد- به احمق‌هایی که برای تحمیل رنج بر حیوانات دلیلی قانع کننده‌تر از این ندارند که بگویند "برای خود حیوانات بهتر است" - به گوشت‌خوارانی که زیر این عقیدۀ زاهدانه تقّلا می‌کنند که حیوانات به عنوان غذا برای ما "فرستاده" شده‌اند- به زنان احمقی که فکر می‌کنند جنازۀ یک پرنده زینتی شایسته برای کلاه است- به ورزشکاران کندذهنی که فکر می‌کنند جذابیت مسابقات انگلیسی در تمرین شکار روباه است- و دانشمندان نیمه‌روشنی که نمی‌دانند آزمایش روی حیوانات پی‌آمدهای اخلاقی و معنوی دارد که کمتر از پی‌آمدهای جسمی نیستند.

توماس ادیسون (Thomas Edison)، مخترع آمریکایی (۱۹۳۱-۱۸۴۷)

thomas edison

 

 • خودداری از خشونت به والاترین اخلاقیات، که هدف تکامل است، سوق می‌دهد. تا زمانی که به آزار موجودات زنده پایان ندهیم، همۀ ما وحشی هستیم.
 • من همانقدر گیاه‌خوارم که مخالف سرسخت الکل هستم چون به این ترتیب می‌توانم بهترین بهره را از مغز خود ببرم.

 

ماهاتما گاندی (Mahatma Gandhi) اصلاح‌طلب اجتماعی و پیشوای ملی هندی (۱۹۴۸-۱۸۶۹)

gandhi

 • برای من، زندگی یک بره به هیچ وجه کم ارزش‌تر از زندگی یک انسان نیست.
 • از نقطه نظر من، گوشت غذای مناسبی برای گونۀ ما (انسان‌ها) نیست. اگر ما خود را اشرف مخلوقات می‌دانیم، به غلط از دنیای حیوانات پایین‌تر تقلید می‌کنیم.
 • عظمت و پیشرفت اخلاقی یک ملت را می‌توان از روی نحوۀ برخورد آن با حیوانات محک زد.
 • بره... انسان... هر چقدر یک موجود ناتوان‌تر باشد، به همان اندازه باید از سهم بیشتری از حمایت انسانیت در برابر بی‌رحمی انسانی برخوردار باشد.
 • زمین می‌تواند نیازهای انسان را تاُمین کند ولی نمی‌تواند حرص و طمع او را سیر کند.
 • من احساس می‌کنم، لازمۀ پیشرفت معنوی این است که ما به کشتن موجودات هم‌نوع خود برای ارضاء تمایلات جسمی خود پایان دهیم.
 • آزمایش روی حیوانات، سیاه‌ترین همۀ جنایات سیاهی است که بشر در زمان کنونی در برابر خدا و مخلوقات زیبای او مرتکب می‌شود.

 

امبروس بیرس (Ambrose Bierce) روزنامه‌نگار، نویسندۀ داستان‌های کوتاه، هجونویس (۱۹۱۴-۱۸۴۲)

 • چنگال: وسیله‌ا‌ی که کار اصلی آن قرار دادن حیوانات مرده در داخل دهان است. (از کتاب «لغت‌نامۀ شیطان»)

 

کنفسیوس (Confucius) متفکر و فیلسوف چینی (۴۷۹-۵۵۱ قبل از میلاد مسیح)

 • کسی که یک بار فریاد حیوانی را در حال کشته شدن شنیده باشد هرگز نمی‌تواند گوشت بخورد.

 

آر جی پورترز (R.J. Porters)

 • ما نمی‌توانیم همزمان موجودات معنوی و حیوانات شکارچی باشیم.

 

چارلز داروین (Charles Darwin)زیست‌شناس انگلیسی و ارائه کنندۀ فرضیۀ تکامل (۱۸۸۲ ۱۸۰۹)

charlize darwin

 • محبت به همۀ موجودات زنده، شریف‌ترین ویژگی یک انسان است.
 • از نظر استعدادهای روانی هیچ تفاوت بنیادی میان انسان و پستانداران دیگر وجود ندارد... تفاوت عقلانی میان انسان و حیوانات دیگر، با تمام بزرگی‌اش تنها در درجه است و نه در نوع. بر اساس تجربۀ ما حواس و شهود، احساسات و استعدادهای مختلف مانند محبت، حافظه، توجه و کنجکاوی، تخّیل، استدلال و ... که انسان‌ها مرتب به آن می‌بالند ممکن است در یک موجود ابتدایی نیز وجود داشته باشد و حتی گاهی در حیوانات پایین‌تر بهتر شکل گرفته باشد.
 • حتی در کرمی که در زمین می‌خزد، نور خدایی وجود دارد. وقتی تو موجودی را ذبح می‌کنی، خدا را ذبح می‌کنی.
 • حیوانات وحشی هرگز برای ورزش نمی‌کشند. انسان تنها موجودی است که تنها برای سرگرمی موجودات هم‌نوع خود را زجر می‌دهد و می‌کشد.

مایکل کلاپر  (Michael Klaper) پزشک و نویسندۀ آمریکایی، سخنران بین‌المللی

michael clapper

 • انسان‌ها تنها حیواناتی هستند که شیر گونه‌های دیگر را می‌خورند. تمام حیوانات دیگر بعد از دوران شیرخوارگی به خوردن شیر خاتمه می‌دهند. برای یک سگ غیر عادی است که شیر یک زرافۀ مادر را بخورد. به همین نسبت برای یک بشر غیر عادی است که شیر یک گاو را بخورد.
 • بدن انسان همانقدر به شیر گاو احتیاج دارد که به شیر سگ یا اسب یا زرافه.

بنیامین فرانکلین (Benjamin Franklinنویسنده و مخترع آمریکایی، هجونویس، تئوری‌پرداز سیاسی، دانشمند، سیاستمدار، فعال حقوق مدنی (۱۷۹۰-۱۷۰۶)

benjamin franklin

 • خودداری من از خوردن گوشت باعث ناسازگاری (در میان مردم) شده است و من مرتب برای متفاوت بودن مورد سرزنش واقع شده‌ا‌م ولی غذای سبک من زمینۀ پیشرفت بیشتر، وضوح بیشتر و درک سریع‌تر را فراهم می‌کند.
 • خوردن گوشت، قتل بی‌جهت است.
 • هنگامی که یک انسان حیوانی را برای غذا می‌کشد از گرسنگی خود برای عدالت چشم پوشی می‌کند. انسان برای طلب بخشش دعا می‌کند ولی نمی‌خواهد آن را به دیگران ارزانی کند. پس چرا انسان باید از خدا بخشش بخواهد؟ این عادلانه نیست چیزی را درخواست کنیم که خود مایل به دادن آن نیستیم.

واسلاو نیجینسکی  (Vaslav Nijinsky) هنرمند روسی، بالرین و طراح رقص‌های باله (۱۹۵۰-۱۸۸۸)

vaslav

 • من دوست ندارم گوشت بخورم چون کشته شدن بره‌ها و خوک‌ها را دیده‌ا‌م. من دیدم و درد آنها را حس کردم. آنها فرا رسیدن مرگ را حس کردند، من نمی‌توانستم تحمل کنم و مثل یک بچه گریه می‌کردم، به بالای یک تپه دویدم در حالی که نمی‌توانستم نفس بکشم. ناگهان احساس کردم که میخکوب شده‌ا‌م، من مرگ بره را حس کردم.


جورج برنارد شاو (George Bernard Shaw) نمایشنامه‌نویس معروف ایرلندی (۱۹۵۰ ۱۸۵۶)

george bernard shaw

 • متوسط عمر یک انسان گوشت‌خوار ۶۳ سال است. من ۸۵ ساله‌ا‌م و به همان سختی که همیشه کار کرده‌ا‌م کار می‌کنم. من به اندازۀ کافی زندگی کرده‌ا‌م و می‌خواهم بمیرم! یک استیک گوشت گاو کار مرا خواهد ساخت ولی من نمی‌توانم خود را راضی کنم آن را ببلعم. من می‌ترسم تا ابد زندگی کنم. این تنها عیب گیاه‌خواری است.
 • جنایت‌ها کمتر از جنایت نیستند وقتی در آزمایشگاه‌ها و تحت عنوان تحقیق پزشکی انجام شوند.
 • بدترین گناه در مقابل موجودات پایین‌تر، نفرت از آنها نیست بلکه بی‌تفاوتی نسبت به آنهاست. این (بی‌تفاوتی) جوهر نامردمی است.
 • مواقعی وجود دارد که ما قدرت آن را نداریم که مانع از بی‌عدالتی شویم ولی هیچ گاه زمانی وجود نخواهد داشت که نتوانیم اعتراض کنیم.
 • برخی از من می‌پرسند چکار می‌کنی که جوان‌تر از سن خود به نظر می‌رسی؟ من مطابق سن خود به نظر می‌رسم، دیگران پیر‌تر از سن خود به نظر می‌رسند. از کسانی که جنازه می‌خورند چه انتظاری دارید؟
 • حیوانات دوستان من هستند... و من دوستانم را نمی‌خورم.
 • فکری با کالیبر مغز من نمی‌تواند از گاو تغذیه کند.
 • کسی با قدرت معنوی من نمی‌تواند جنازه‌ها را بخورد.
 • تا زمانی که گور‌های زندۀ حیوانات کشته شده هستیم، چگونه می‌توانیم انتظار شرایط ایده‌آ‌ل روی زمین را داشته باشیم؟
 • جورج برنارد شاو در نامه‌ای به یکی از دوستان:
  «به من گفته بودید تغذیۀ من آنقدر ضعیف است که استخوان‌های شکسته‌ام که عمل شدند جوش نخواهند خورد. برای همین هم تصمیم گرفتم یک عکس اشعۀ ایکس بگیرم و بینگو! استخوان‌های من چنان محکم و یکدست هستند و چنان رنگ سفید زیبایی دارند که وصیت کردم بعد از مرگم یک جادستکشی از آنها درست کنند و به عنوان سوغات برای شما بفرستند.»

  جورج برنارد شاو در پاسخ به یک دعوت مهمانی شام در سال ۱۹۲۹:

  «یک مهمانی شام!
  چه وحشتناک!
   
  و قرار است من بهانه‌ای باشم برای قتل آن همه حیوان و پرنده و ماهی رنج کشیده. از شما سپاسگزارم برای هیچ. اگر موقع روزه بود* و نه جشن و مهمانان برای من هم که شده تنها سه روز دست از خوردن اجساد بر می‌داشتند، لااقل می‌توانستم تظاهر کنم که دعوت از من بی‌غرض بوده است. ولی نشستن بر سر سفره‌های خونین در مرام من نیست.»

  *
  توضیح: در برخی از فرقه‌های مسیحیت روزه‌داران به مدت ۴۰ روز از خوردن هر نوع محصول حیوانی خودداری می‌کنند.

آلیس واکر  (Alice Walker) نویسندۀ آمریکایی و فعال حقوق زنان

alice walker

 • حیوانات برای خودشان وجود دارند. آنها برای انسان‌ها خلق نشده‌ا‌ند همانطور که سیاه‌ها برای سفیدها یا زنان برای مردان خلق نشده‌ا‌ند.
 • من از ته وجود خود این را می‌دانم که خوردن موجودی که برای خورده شدن پرورش داده شده است و هرگز شانس آن را نداشته است که واقعاً وجود داشته باشد، ناسالم است. این مثل آن است که تو بدبختی را می‌خوری، تو یک زندگی تلخ را می‌خوری.

ولتر (Voltaire) شاعر و فیلسوف فرانسوی (۱۷۷۸ ۱۶۹۴)

voltaire

 • چقدر رقّت‌آور و چقدر کمبود تفکر اگر گفته شود حیوانات ماشین‌هایی تهی ار فهم و احساس هستند... آیا طبیعت این همه رشتۀ عصبی را برای آن در این حیوان تعبیه کرده است که چیزی را درک نکند؟ آیا او عصب‌هایی دارد که قابلیت رنج کشیدن را از او می‌گیرند؟ به نظر من، مردم برای انکار این همه دلایل طبیعی که نشان می‌دهند حیوانات ماشین‌های متحرک نیستند شایستۀ سرزنش هستند. گذشته از این، به نظر می‌رسد که (این مردم) هرگز با دقت و توجه به رفتار حیوانات نگاه نکرده‌ا‌ند و صداهای متفاوت نیاز، رنج، لذّت، عشق، خشم و علایق آنها را نشنیده‌ا‌ند. اگر آنها نمی‌توانستند احساس کنند، قادر نبودند به این خوبی (این احساسات را) ابراز کنند... همانطور که موهبت زندگی به ما بخشیده شده است، به آنها نیز بخشیده شده است، همان احساسات، همان تصّورات، همان حافظه و همان خلقت.
 • گیاه‌خواری حکم معیاری را دارد که توسط آن تشخیص می‌دهیم آیا پی‌گیری کمال اخلاقی در طرف بشری واقعی و صادقانه است یا نه.
 • آنچه مشخص است این حمام‌های خون که بدون پایان در کشتارگاه‌ها و آشپزخانه‌های ما برگزار می‌شوند، انزجار ما را بر نمی‌انگیزند. کاملاً برعکس، ما این حیوانیت را که غالباً عامل بیماری نیز هست، برکت خدا می‌دانیم و از او به خاطر قتل‌هایمان تشکر می‌کنیم. آیا ممکن است چیزی منزجر کننده‌تر از تغذیۀ دائمی از لاشه‌ها وجود داشته باشد؟

 

هنری بستون  (Henry Beston) نویسنده و فیلسوف طبیعت‌گرای آمریکایی (۱۹۶۸ ۱۸۸۸)

henry beston

 • ما به شناختی متفاوت، خردمندانه‌تر و شاید عرفانی‌تر از حیوانات احتیاج داریم. دور از طبیعت جهانی و در حال زندگی با اختراعات پیچیده، انسان متمدن، موجودات را از پشت عینک دانش خود بررسی می‌کند و در نتیجه، یک پر را درشت شده و کل تصویر را کج و معوج می‌بیند. ما به خاطر نقص آنها (حیوانات) بر آنها فرمانروایی می‌کنیم، به خاطر سرنوشت غم‌انگیزشان، چون بسیار پست‌تر از ما آفریده شده‌ا‌ند و اینجاست که ما سخت در اشتباهیم چرا که قرار نیست حیوانات توسط انسان سنجیده شوند. در دنیایی قدیمی‌تر و کامل‌تر از دنیای ما، آنها کامل و بی‌نقص بودند، مجهز به حواس اضافه‌ا‌ی که ما از دست داده‌ا‌یم و یا هرگز نداشته‌ا‌یم، در حال زندگی با صداهایی که ما هرگز نخواهیم شنید. آنها برادران ما هستند نه زیردستان ما، آنها اقوام دیگر هستند که توسط ما در دام زندگی و زمان اسیر شده‌ا‌ند، زندانی‌های فخر و رنج زمین (منظور انسان است).

جان گالس ورثی (John Galsworthyنویسنده و نمایشنامه‌نویس انگلیسی (۱۹۳۳ ۱۸۶۷)

john galsworthy

 • به محض آنکه تصدیق کنید ما حق داریم این رنج بیهوده را (بر حیوانات) روا داریم، اصلی‌ترین پایۀ جامعۀ بشری را نابود کرده‌ا‌ید.

فئودور داستایوسکی (Fyodor Dostoyevsky)فیلسوف و نویسندۀ روس (۱۸۸۱ ۱۸۲۱)

fyodor dastayovski

 • تصّور کنید که شما کارخانۀ سرنوشت انسان را می‌سازید با این هدف که در پایان انسان‌ها را خوشبخت کنید، در پایان به آنها صلح و آسایش بدهید ولی برای این کار به ناچار باید یک موجود ریز را تا حد مرگ شکنجه کنید و این عمارت (کارخانه) را روی اشک‌های غیر قابل جبران او بنا کنید. آیا در این شرایط می‌توانید خود را راضی کنید که معمار (این کارخانه) باشید؟ این را به من بگویید و حقیقت را بگویید.
 • به حیوانات محبت کن، خدا وسایل فکر و شادی را به آنها ارزانی داشته است، لذّت آنها را از بین نبر، آنها را آزار نده، آنها را از لذّتشان محروم نکن، در مقابل خواست خدا عمل نکن. ای بشر، به برتری خود بر سایر حیوانات مغرور نشو؛ آنها بی‌گناه هستند و تو، با همۀ عظمتت، زمین را با حضور خود آلوده می‌کنی و ردّ پلیدی از خود به جا می‌گذاری. افسوس که این تقریباً در مورد همۀ ما صادق است!

جورج انجل (George Angell) مؤسس جامعۀ مبارزه با خشونت بر علیه حیوانات در ماساچوست (۱۹۰۹ ۱۸۲۳)

 • گاهی از من سوال می‌شود: "چرا این همه وقت و پول خود را صرف صحبت در مورد مهربانی با حیوانات می‌کنی در حالی که این همه خشونت به خود انسان ها روا می‌شود؟"، من جواب می‌دهم: «من روی ریشه‌ها کار می‌کنم.»

توماس موفت (Thomas Moffettپزشک الیزابت اول، نویسندۀ متن‌های پزشکی و عضو مجلس (۱۶۰۴ ۱۵۵۳)

 • (در باب گوشت‌خواری:) مردم قبر خود را با دندان‌های خود می‌کنند و از این وسایل مقدُر (دندان‌ها) بیشتر می‌میرند تا از اسلحۀ دشمنانشان.

برتا سوتنر (Bertha Suttnerنویسنده و صلح‌طلب اتریشی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل (۱۹۱۴ ۱۸۴۳)

 •  کسی که طاقت شنیدن فریادهای (حیوان) قربانی و دیدن لرزشهای او را ندارد، اما به محض آنکه از حوزۀ دید و صدا خارج شد، دیگر برایش اهمیتی ندارد که (حیوان) فریاد میکشد و میلرزد، احتمالاً حس دارد ولی قلب ندارد.

پروفسور دکتر هوبرتوس مینارک (Hubertus Mynarek) جامعه‌شناس آلمانی، نویسنده و منتقد کلیسا

 • من یقین دارم لذّت گوشت روح را نه‌تنها تیره بلکه سخت می‌کند، آن را بی‌احساس می‌کند.
 • چگونه کسی می‌تواند به بشریت خود، انسانیت خود و تکامل خود جامۀ عمل بپوشاند، وقتی در همان زمان می‌داند که بشر، خواهران و برادران ما-حیوانات- را می‌کشد.
 • تا زمانی که حیوانات ذبح می‌شوند، نیل به تکامل معنوی امکان‌پذیر نیست.

لوئیز رینزر (Luise Rinser) نویسندۀ آلمانی (۲۰۱۲-۱۹۱۱)

luise rinser

 • این ناشناس بودن حیوان قربانی است که باعث می‌شود در برابر فریاد‌های او ساکت بمانیم.
 • امروزه ما از زندگی پر رنج و درد و مرگ حیوانات سلاخی شده چیزی نمی‌بینیم، این مساله به طور خودکار ادامه پیدا می‌کند. یک لحظه یک حیوان، در چشم به هم زدن بعدی گوشت تکه شده: غذای ما. این روش گوشت‌خواری ماست.
 • زیاد طول نخواهد کشید تا بشریت متوجه شود نه تنها تمام جوامع انسانی از یک قوم هستند، بلکه انسان‌ها، گیاهان و حیوانات همه مخلوقات خدا هستند و سرنوشت هر یک از آنها، سرنوشت دیگری است.

 

کریستین مورگن اشترن (Christian Morgenstern)نویسندۀ آلمانی (۱۹۱۴ ۱۸۷۱)

christian morgernstern

 • اگر قرار بود انسان متمدن خود حیوانات را برای غذا بکشد، تعداد افراد گیاه‌خوار به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کرد.

 

پتر روزگر (Peter Rosegger) نویسندۀ اتریشی (۱۹۱۸ ۱۸۴۳)

peter rosegger

 • حیوان یک قلب دارد که احساس می‌کند، مانند تو. حیوان لذّت و رنج دارد، مانند تو. حیوان میل به زندگی دارد، مانند تو. حیوان حق زندگی دارد، مانند تو.

پاول مک کارتنی (Paul McCartney) خواننده و گیتاریست گروه بیتلز، نویسندۀ متن آهنگ، آهنگساز، هنرمند چند نواز، نقاش، تولید کنندۀ آهنگ و فیلم و فعال حقوق حیوانات (- ۱۹۴۲)

paul mccartney

 • من به اعتراض آرام اعتقاد دارم و خودداری از خوردن حیوانات یک اعتراض بدون خشونت است.
 • اگر کشتارگاه‌ها دیوارهای شیشه‌ا‌ی داشتند، همه گیاه‌خوار می‌شدند.
 • انسان نباید چیزی را که صورت دارد بخورد.
 • ما تقریباً گیاه‌خوار شدیم وقتی یک بار در یک مزرعۀ اسکاتلندی کباب یکشنبه را خوردیم و در همان حال به تماشای بره‌هایی که با شادی بازی می‌کردند پرداختیم. ناگهان متوجه شدیم که ما یکی از همین بره‌ها را خورده‌ا‌یم. پس از آن ما تنها گاه گاه سوسیس می‌خوردیم. بعد ها در یک تعطیلات در بارباروس با یک کامیون، مرغ‌های با وقار را تعقیب کردیم. ناگهان یکی از آنها در یک کارخانۀ تولید گوشت مرغ ناپدید شد. بعد از آن هیچ گاه چیزی را که قبل از آن باید کشته شود نخوردیم.

ریچارد د ریدر (Richard D. Ryder) روانشناس انگلیسی که پس از بررسی‌های روانشناسی روی حیوانات به مبارزه بر علیه استفاده از حیوانات در آزمایشگاه‌ها و خشونت در برابر حیوانات پرداخت (-۱۹۴۰)

richard d ryder

 • برخی به همان کلیشۀ قدیمی پناه خواهند برد که انسان‌ها متفاوت از حیوانات دیگر هستند. ولی تفاوت کی توانسته است تبعیض را توجیه کند؟ کی افراد موسیاه این حق را داشتند که با افراد موقرمز بدرفتاری کنند؟ ... یا حتی افراد موآبی یا مو ارغوانی... به طور قطع، شباهت اساسی میان انسان و حیوانات دیگر، قابلیت رنج کشیدن است. صرفنظر از تعداد پا یا میزان پشمالو بودن پوست، همۀ ما می‌توانیم رنج بکشیم.
 • باید به رفاه شهروندان حیوان همانقدر توجه داشته باشیم که به رفاه انسان‌های دیگر. مطمئناً اگر ما همه مخلوقات خدا هستیم، اگر همۀ انواع حیوانات قادر به احساس کردن هستند، اگر همۀ ما خویشاوندان تکامل هستیم، اگر همۀ حیوانات از یک زنجیرۀ بیولوژیکی هستند، پس ما باید برای همه یک زنجیرۀ اخلاقی داشته باشیم و اگر تحمیل رنج بر یک انسان بی‌گناه و بی‌میل اشتباه است، پس این رفتار در مقابل حیوانات دیگر نیز اشتباه است.

 

بریجید برافی (Brigid Brophy) داستان‌نویس انگلیسی، مقاله‌نویس، منتقد، زندگی‌نامه‌نویس، نمایشنامه‌نویس و فعال حقوق حیوانات

brigid brophy

 • آنچه پرورش دهندگان حیوانات مرتب بر آن تاکید می‌کنند، این است که حیوانات با ما فرق دارند. به ما گفته شده که ما نمی‌توانیم واکنش‌های آنها را با (واکنش‌های) خود مقایسه کنیم چون آنها احساسات انسانی ندارند... ولی این چیزی نیست که کسی به آن شک داشته باشد. هر کس که با حیوانات آشنا باشد، می‌تواند به خوبی حدس بزند که آنها در مقایسه با انسان هوش و حافظۀ کمتری دارند و بیشتر به غریزۀ خود تکیه می‌کنند ولی نتیجۀ عقلانی که می‌توان از این موضوع گرفت دقیقاً عکس چیزی است که پرورش دهندگان حیوانات سعی دارند به ما بقبولانند. به احتمال زیاد، حیوانات محدودیت‌های اعمال شده بر نیازهای غریزی، مانند نیازهای مشترک با ما، مثل راه رفتن یا دراز کردن گاه و بیگاه پا را شدیدتر احساس می‌کنند و ترس یا اضطراب یک حیوان هرگز مانند انسان به واسطۀ درک عقلانی شرایط موجود تعدیل نمی‌شود.

 

آنی بیست (Annie Beast) اصلاح‌طلب انگلیسی، مبارز حقوق زنان و طرفدار آزادی و تمامیت هند (۱۹۳۳-۱۸۴۷)

 • در حیوانات نیز همانند انسان‌ها قدرت حس کردن خوشی و قدرت حس کردن درد را مشاهده می‌کنیم. ما حرکت آنها از روی عشق و نفرت را می‌بینیم، ما نیروی احساسی را که بسیار نزدیک به (نیروی احساسی) ماست تشخیص می‌دهیم. در حالی که ما از نظر هوشی بسیار بالاتر از آنها هستیم، همچنان در مسائل احساسی طبیعت ما و حیوانات بسیار نزدیک به هم است. ما می‌دانیم وقتی آنها ترس را حس می‌کنند، این ترس برای آنها حکم رنج را دارد. ما می‌دانیم وقتی زخمی بر آنها وارد می‌شود، این زخم برای آنها به معنای درد است. ما می‌دانیم که تهدید با خود برای آنها رنج می‌آورد. آنها یک درد از انقباض، از ترس، از نبود روابط دوستانه دارند و ناگهان ما متوجه می‌شویم که در روابط ما با دنیای حیوانات یک وظیفه به وجود می‌آید که تمام مغزهای متفکر و مهربان باید آنها را تشخیص دهند: این وظیفه که چون ما از نظر فکری قوی‌تر هستیم، ما نگهبان و یاری رسانندگان به آنها هستیم و باید باشیم و نه روا دارندگان ستم بر آنها و ما حق نداریم تنها برای لذّت ذائقۀ خود و تنها برای تجّمل بیشتر در زندگی برای آنها رنج و ترس به وجود آوریم.

 

ناتانیل آلتمن (Nathaniel Altman) هنرمند صاحب سبک روسی، نقاش کوبیست، طراح صحنه و نقاش کتاب (-۱۹۴۸)

 • اگر چه سایر حیوانات قادر نیستند مثل انسان‌ها استدلال یا صحبت کنند، این مسئله این حق را به ما نمی‌دهد که هر طور می‌خواهیم با آنها رفتار کنیم. اگر چه فرض داشتن روح و هوش برتر به عنوان یک خط تقسیم مطلق در حقوق (انسان‌ها و حیوانات) به کار می‌رود، این حقیقت باقی می‌ماند که همۀ حیوانات قدرت درک درد و رنج را دارند و در رنج کشیدن با ما برابر هستند.

 

ارنست بل (Ernest Bell) ناشر و فعال حقوق حیوانات

 • این فرضیۀ قدیمی که حیوانات تنها از روی غریزه عمل می‌کنند، در حالی که انسان حق انحصار استدلال کردن را دارد، امروزه تنها توسط تعداد کمی از مردم که هیچ اطلاعی درباره حیوانات ندارند حمایت می‌شود. ما تنها می‌توانیم تعجب کنیم که چگونه چنین فرضیۀ پوچی این همه وقت دوام داشته است در حالی که از هر طرف شواهد قدرت استدلال حیوانات غوغا می‌کند.

 

چارلز آر ماگل (Charles R. Magel) پروفسر فلسفه و اخلاق در دانشگاه ایالت مورهد آمریکا

 • از کسانی که روی حیوانات آزمایش می‌کنند بپرسید چرا روی حیوانات آزمایش می‌کنند و پاسخ این خواهد بود: "چون حیوانات مثل ما هستند" از آنها بپرسید چرا از نظر اخلاقی منعی برای آزمایش روی حیوانات وجود ندارد و پاسخ این خواهد بود: "چون حیوانات مثل ما نیستند" آزمایش روی حیوانات روی یک تناقض منطقی پایه‌ریزی شده است.

 

پروفسر کالین کامپبل  (Colen Campbell) متخصص بیوشیمی غذا، مشاور مؤسسۀ تحقیقات سرطان و عضو سازمان تحقیق در مورد سرطان در دنیا

colin campbell

 • چیزی که ما به عنوان بیماری‌های نرمال بر اثر افزایش سن می‌شناسیم، در واقع نرمال نیستند. درحقیقت، یافته‌ها نشان می‌دهند که با رو آوردن به گیاه‌خواری به سادگی می‌توان از بروز قالب، شاید 80 تا 90 درصد همۀ سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی - عروقی و سایر اشکال فساد (سلولی) جلوگیری کرد و یا حداقل آنها را تا سنین بسیار بالا به تعویق انداخت.
 • وگان‌ها (گیاه‌خواران خالص) در مقایسه با گیاه‌خواران و افراد گوشت‌خوار از هر نظر در شرایط مساوی یا بهتر سلامتی هستند.
 • آنچه در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده مرتب خواهید شنید این است که پروتئین حیوانی یکی از سمی‌ترین مواد غذایی است. حتی با اضافه کردن مقدار کمی پروتئین حیوانی به برنامۀ غذایی خطر ابتلا به بیماری‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

 

دین ارنیش (Dean Ornishپروفسر پزشکی در دانشگاه UCSF

dean ornish

 • من نمی‌فهمم چرا توصیۀ یک رژیم گیاهی متعادل به مردم اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد در حالی که جراحی مردم و توصیۀ داروهای کنترل کلسترول برای تمام عمر از نظر پزشکی محافظانه‌کارانه است؟

 

مارگارت مید (Margaret Mead) انسان‌شناس سرشناس (۱۹۷۸-۱۹۰۱)

margaret mead

 • هرگز به این موضوع شک نکن که یک گروه کوچک از شهروندان متفکر و بامسئولیت می‌توانند دنیا را تغییر دهند. این تنها چیزی است که همیشه نتیجه داده است.

 

فرانس کافکا (Franz Kafka) نویسندۀ متولد جمهوری چک (۱۹۲۴-۱۸۸۳)

franz kafka

 • حالا می‌توانم با خیال راحت به شما نگاه کنم؛ من دیگر شما را نمی‌خورم (در حال تماشای آکواریم ماهی‌ها)
 • حیوانات بیچاره! با چه وسواسی بدن و حواس خود را محافظت می‌کنند...چیزی که برای ما به سختی یک غذای شب است ولی برای آنها خود زندگی است.

جیم دیویز (Jim Davis) هنرپیشه آمریکایی (۱۹۸۱-۱۹۱۵)

 • هیچ چیز نمی‌تواند مثل یک گلوله گوشت داخل ماکارونی تو به این سرعت غذای تو را فاسد کند.

 

اینگرید نیوکرک (Ingrid Newkirk) فعال حقوق حیوانات، نویسنده، یکی از مؤسسان و مدیر مؤسسۀ PETA، بزرگ‌ترین سازمان حمایت از حقوق حیوانات در دنیا ( - ۱۹۴۹)

ingrid newkirk

 • تا جایی که به سیستم اعصاب مرکزی و قدرت حس درد، گرسنگی و تشنگی مربوط می‌شود یک موش خانگی، یک خوک، یک سگ، یک بچه است.
 • گوشت را همانطور که هست ببینید: جنازۀ پر از آنتی‌بیوتیک و آفت یک حیوان شکنجه شده.

رالف والدو امرسون (Ralf Waldo Emersonنویسنده، شاعر و فیلسوف آمریکایی (۱۸۸۲-۱۸۰۳)

ralf emerson

 • شما شامتان را خورده‌ا‌ید و به هر تقدیر، کشتارگاه به طور وسواس گونه‌ا‌ی چندین مایل دورتر است، اینجا تضاد وجود دارد.

 

واینه ک تلسون (Wayne K. Telson) نویسنده و فعال حقوق حیوانات

 • امشب به من فکر کن، به چیزی که چشیده‌ا‌ی. آیا واقعاً چیزی به تو داده است یا تو توانستی درد مرگ مرا در طعم آن بچشی؟ (از کتاب «دوراندیشی در مورد غذا»)

 

آرتور شپنهاور(Arthur Schopenhauer) فیلسوف آلمانی (۱۸۶۹-۱۷۸۸)

arthur shopenhauer

 • کسی که نسبت به حیوانات رحم ندارد، نمی‌تواند انسان خوبی باشد.
 • من هیچ دعایی را قشنگ‌تر از دعایی که هندوها در زمان‌های قدیم در پایان می‌خواندند نمی‌شناسم: «باشد که هر آنچه زندگی دارد از رنج نجات یابد» 

فردریش نیچه (Friedrich Nietzche) فیلسوف آلمانی (۱۹۰۰-۱۸۴۴)

fredrich nietzsche

 • سلامتی روانی از آشپزخانه شروع می‌شود.
 • کل فلسفۀ قدیمی بر پایۀ زندگی ساده استوار بود و قناعت را تعلیم می‌داد. از این دیدگاه، تعداد کم فیلسوفان گیاه‌خوار در مقایسه با تمام فیلسوفان جدید خدمت بیشتری به بشریت کرده‌ا‌ند و تا زمانی که فیلسوفان، جسارت دنبال کردن یک شیوۀ کاملاً متفاوت زندگی را نداشته باشند و الگو نباشند، ذرّه‌ا‌ی ارزش ندارند.

 

لئو تولستوی (Leo Tolstoi) انسان‌شناس، فیلسوف و نویسندۀ روسی (۱۹۱۰-۱۸۲۸)

leo tolstoy

 • از حیوان‌کشی تا آدم‌کشی و از حیوان‌آزاری تا انسان‌آزاری تنها یک قدم فاصله است.
 • اگر نمی‌توانی انسانی را بکشی خوب است، اگر نمی‌توانی گاو یا پرنده‌ا‌ی را بکشی بهتر است، اگر نمی‌توانی هیچ ماهی یا حشره‌ا‌ی را بکشی بهتر است. سعی کن تا جایی که می‌توانی پیش بروی. به این مسئله فکر نکن چه چیز ممکن و چه چیز ناممکن است. تو هر آنچه در توان داری انجام بده، همه چیز به این نکته بر می‌گردد.
 • گوشت‌خواری باقیماندۀ وحشیت است؛ حرکت به سمت گیاه‌خواری اولین و طبیعی‌ترین نتیجۀ روشن‌فکری است.
 • تا زمانی که کشتارگاه‌ها وجود دارند، میدان‌های جنگ وجود خواهند داشت.
 • اگر انسان به جد و صادقانه راه اخلاق را جستجو می‌کند، اولین چیزی که باید ترک کند، گوشت‌خواری است.
 • بشر می‌تواند بدون کشتن حیوانات برای غذا زندگی کند و سالم باشد. بنابراین، کسی که گوشت می‌خورد، تنها برای ارضاء شهوت خود در گرفتن جان حیوانی شرکت کرده است.
 • وقتی یک نفر با حیوانی بدرفتاری می‌کند، بی‌رحم تلقی می‌شود ولی اگر در جایی افراد زیادی تحت عنوان تجارت با حیوانات بدرفتاری کنند، نادیده گرفته می‌شود و تا زمانی که پای مقادیر زیادی پول در میان باشد، تا آخرین لحظه، توسط همین مردم که در سایر موارد افراد باهوشی هستند، مورد حمایت قرار می‌گیرد.
 • آنچه من در مورد آزمایش روی حیوانات فکر می‌کنم این است که اگر مردم تصدیق کنند که برای منافع بسیاری زندگی موجودات را بگیرند یا آن را به خطر اندازند، مرزی برای این بی‌رحمی وجود نخواهد داشت.

 

کارل هاینز دشنر (Karlheinz Deschner) فیلسوف، موّرخ، ادیب، نویسندۀ آلمانی (-۱۹۲۴)

karlheinz deschner

 • منوی غذا: خونین‌ترین برگه‌ا‌ی که ما می‌نویسیم.
 • کسی که حیوان می‌خورد، از حیوان پست‌تر است.
 • آیا بشریت که تیلیاردها حیوان را می‌کشد، سزاوار همان چیزی نیست که با حیوانات انجام می‌دهد؟

 

سیزرو (Cicero) سخن پرداز رومی (۴۳-۱۰۶ قبل از میلاد)

 • من از تو انتظار ندارم وقتی در مضیقه هستی به من رحم کنی بلکه تنها زمانی که در تو تمایلات ظالمانه است. مرا بکش تا بخوری ولی مرا نکش تنها برای آنکه بهتر بخوری!

 

سوئن هدین (Sven Hedin) مکتشف و جغرافیدان سوئیسی (۱۹۵۲-۱۸۶۵)

sven hedin

 • من هرگز نمی‌توانم نور یک زندگی را که روشن کردن دوبارۀ آن از قدرت من خارج است خاموش کنم.

 

هلموت کاپلن (Helmut Kaplan) فیلسوف، نویسنده و استاد دانشگاه سالزبورگ

helmut kaplan

 • ما برای حیوانات به اخلاقیات جدید احتیاج نداریم، تنها باید به خارج کردن حیوانات از حیطۀ اخلاقیات موجود پایان دهیم.

 

لئونارد نلسون (Leonard Nelson) فیلسوف و ریاضیدان آلمانی (۱۹۲۷-۱۸۸۲)

leonard nelson

 • برای محک زدن خالی از خلل صداقت روح یک جامعه، باید دید حقوق حیوانات تا چه حد (در آن) به رسمیت شناخته می‌شوند.

 

پلوتارچ (Plutarch) موّرخ و زندگی‌نامه‌نویس یونانی (۱۱۹-۴۶)

plutarch

 • برای یک تکه گوشت، ما روح حیوان، نور خورشید و زندگی را از حیوان می‌گیریم. پس آنها برای چه خلق شدند و در طبیعت وجود دارند؟
 • اگر ادعا می‌کنید که به طور ذاتی برای چنین تغذیه‌ا‌ی خلق شده‌ا‌ید، پس چیزی را که می‌خواهید بخورید خود بکشید و این کار را تنها با امکانات خود و بدون کمک از ساطور یا چاقو یا هر نوع وسیلۀ تیز انجام دهید.
 • تو می‌پرسی بر اساس کدام تفکّر فیثاغورث از خوردن گوشت چشم‌پوشی کرد. من به نوبۀ خودم بهت‌زده می‌شوم که بر اثر کدام تصادف و در چه مرحله‌ا‌ی از تفکر، اولین بشر زخم را با دهان خود لمس کرد و لبان خود را بر گوشت یک موجود مرده آورد، سفره‌هایی از بدن‌های مرده و در حال فساد چید و این ابتکار را به خرج داد اعضایی را که تا زمانی کوتاه قبل از آن نعره و گریه، حرکت و زندگی کرده‌ا‌ند، غذا بنامد؟ چگونه چشمان او ذبح کردن را تاب آوردند، هنگامی که گلوها بریده می‌شدند و پوست جدا می‌شد و عضو از عضو تفکیک می‌شد؟ چگونه مشام او توانست بوی تعفن را تحمل کند؟ چگونه کثافت، حس چشایی او را که با جای زخم‌ها تماس داشت و عصاره و سرم‌ها را از زخم‌های خونین می‌مکید کور نکرد؟

 

ویل کلوگ (Will Kellogg) پیش‌گام صنعت تغذیۀ مبتنی بر غلات آمریکا

 • چطور می‌توانید چیزی را بخورید که چشم دارد؟

 

نیل برنارد (Neal Bernard) محقق روانشناسی، نویسنده، پزشک، پژوهشگر در زمینۀ سلامتی و تغذیه

neal bernard

 • تعداد مرگ و میر صنعت گوشت گاو در آمریکا از مجموع تعداد کشته شدگان در کلیۀ جنگ‌های این قرن، کلیۀ حوادث طبیعی و کلیۀ سوانح رانندگی بیشتر بوده است. اگر به نظر شما گوشت گاو «غذای واقعی برای مردم واقعی» است، بهتر است واقعاً نزدیک به یک بیمارستان واقعی زندگی کنید.
 • ۲۰۰۰ پاند غلات باید به مصرف دام‌ها برسد تا گوشت و سایر فرآورده‌های حیوانی مورد نیاز یک نفر در یک سال تامین شود، در حالی که نیازهای یک فرد در یک سال با خوردن مستقیم ۴۰۰ پاند غلات تامین می‌شود. به این ترتیب، غلات مصرف شده برای یک نفر می‌تواند نیازهای 5 نفر را برآورده کند.

 

روبرت لوئیز استونسن  (Robert Louis Stevensen) نویسنده و شاعر اسکاتلندی (۱۸۹۴-۱۸۵۰)

robert louis stvenson

 • هیچ جیز مانند هم‌نوع‌خواری نفرت ما را بر نمی‌انگیزد در حالی که ما برای بودایی‌ها و گیاه‌خواران همان تصویر را تداعی می‌کنیم، چرا که ما از کودکان تغذیه می‌کنیم، اگرچه آنها کودکان خود ما نیستند.

 

یوهان ولفگانگ گوته (Johann Wolfgang von Goethe) نویسندۀ آلمانی (۱۸۳۲-۱۷۴۹)

goethe

 • احترام به هم‌نوعان که دین بر ما واجب کرده است، مسلماً شامل دنیای حیوانات نیز می‌شود و انسان را موظف می‌کند که به حیواناتی که در کنار او زندگی می‌کنند ارج نهد و از آنها محافظت کند.

 

ویلهلم بوش (Wilhelm Busch) نویسنده و نقاش

wilhelm bush

 • فرهنگ انسانی واقعی تنها زمانی وجود خواهد داشت که نه تنها آدم‌خواری، بلکه هر نوع گوشت‌خواری، هم‌نوع‌خواری محسوب شود.

 

 جرمی بنتهام (Jeremy Bentham) اقتصاددان و فیلسوف انگلیسی (۱۸۳۲-۱۷۴۸)

jeremy bentham

 • سوال این نیست که آیا حیوانات قادر به استدلال هستند یا آیا می‌توانند صحبت کنند؟ سوال این است که آیا آنها می‌توانند رنج بکشند؟ (برگرفته از کتاب  «اصول اخلاقی و قانونگذاری»)

 

دیوید سی کوتز (David C. Coats) نویسنده

david c coats

 • آیا انسان حیوان شگفت‌انگیزی نیست؟ او زندگی وحش را می‌کشد- میلیون‌ها پرنده، کانگورو، آهوی کوهی، انواع گربه‌سانان، کایوت، سگ آبی، موش خرما، موش، روباه و دینگو را- برای آنکه حیوانات اهلی خود و غذای آنها را در مقابل آنها محافظت کند.
  سپس، میلیاردها حیوان اهلی را می‌کشد و می‌خورد. این به نوبۀ خود میلیون‌ها انسان را می‌کشد چون خوردن این حیوانات زمینه را برای بیماری‌های بد و کشنده مانند بیماری‌های قلبی، بیماری‌های کلیوی و سرطان فراهم می‌کند. بنابراین، انسان میلیون‌ها حیوان دیگر را شکنجه می‌کند و می‌کشد تا درمان این بیماری‌ها را پیدا کند.
  در نقطه‌ا‌ی دیگر، میلیون‌ها انسان از گرسنگی و سوء تغذیه می‌میرند چون غذایی که آنها می‌توانستند بخورند، به مصرف پروار کردن حیوانات پرورشی رسیده است.
  در همین حال، برخی از مردم از قهقهۀ غم‌انگیز به پوچی بشر می‌میرند که به این سادگی و خشونت می‌کشد و سالی یک بار یک کارت به منظور دعا برای صلح روی زمین ارسال می‌کند.
  (برگرفته از کتاب «مزرعۀ قدیمی مک دونالد»)

 

ساموئل باتلر (Samuel Butler) نویسنده (۱۹۰۲-۱۸۳۵)

 • بشر تنها حیوانی است که با قربانیانی که قصد خوردن آنها را دارد، تا لحظه‌ا‌ی که آنها را می‌خورد، روابط دوستانه دارد.
 • خدایا از من خواسته شده، یا نه، به من امر شده است تو را به خاطر بوقلمون کریسمس شکر گویم. بوقلمونی که بی‌شک یک پرندۀ زنده و باهوش بوده است... یک موجود اجتماعی... قادر به درک محبت... (موجودی که) از بچه‌های خود با دلسوزی انسان‌گونه مراقبت می‌کند. به هر حال، او مرده است و ما می‌خواهیم او را بخوریم. لطفاً سلام‌های ما را به خانوادۀ او برسان.

 

 

تاگور (Rabindranath Tagore) شاعر، فیلسوف، موسیقیدان و چهره‌پرداز هندی (۱۹۴۱-۱۸۶۱)

 • ما می‌توانیم گوشت را ببلعیم چون به عمق بی رحمی و معنای کاری که انجام می‌دهیم فکر نمی‌کنیم. بی رحمی... یک گناه اساسی است و هیچ توجیه و تمایزی برای آن وجود ندارد.

 

اریش فروم (Erich Fromm) روانکاو و فیلسوف آمریکایی آلمانی تبار (۱۹۸۰-۱۹۰۰)

 • هر کاری که سب هتک حرمت به زندگی شود، هر کاری که سبب اهمال در زندگی شود، (هر کاری) که بی‌تفاوت به زندگی باشد و زندگی را هدر دهد، یک قدم به سوی عشق به مرگ است. این تصمیمی است که هر کس باید در هر دقیقه بگیرد.

 

فرانسیس آسیسی (St. Francis of Assisi) روحانی و عارف (۱۲۲۶-۱۱۸۱)

 • اگر کسانی وجود داشته باشند که هر کدام از موجودات خدا را از دایرۀ رحم و شفقت بیرون بدانند، کسانی وجود خواهند داشت که همین رفتار را با افراد هم‌نوع خود خواهند داشت.

 

توماس مرتون (Thomas Merton) نویسنده، فیلسوف و عارف (۱۹۶۸-۱۹۱۵)

 • رفتار بد با حیوانات در "دامداری فله‌ا‌ی"، قسمتی از تمرین بی‌احساس بودن نسبت به ارزش‌های اصلی و در واقع، نسبت به انسانیت و زندگی است. تصویری که بیشتر و بیشتر به نمایش گذاشته می‌شود و خصوصیات زشت چیزی را نشان می‌دهد که تنها به نام واقعی خودش می‌توان از آن یاد کرد: بربریت.
  (برگرفته از کتاب "زندگی زندگی نشده")

 

جی ال رود (G. L. Rudd) نویسنده

 • کشتن نفی عشق است. کشتن یا خوردن آنچه دیگری کشته است، شرکت در بی‌رحمی است و بی‌رحمی قلب‌های ما را سنگ می‌کند و ما را کور می‌کند و ما قادر نیستیم بینیم کسانی که می‌کشیم، خواهران و برادران ما در خانوادۀ خلقت هستند.
  (برگرفته از کتاب «قتل برای غذا چرا؟»)

 

هنری دیوید تورئو (Henry David Thoreau) نویسنده، شاعر و فیلسوف آمریکایی (۱۸۶۲-۱۸۱۷)

henry david

 • من یقین دارم، این قسمتی از سرنوشت نوع بشر است که در پیشرفت تدریجی خوردن حیوانات را ترک کند، همانطور که قبایل وحشی، خوردن همدیگر را ترک کردند.

 

توماس بری (Father Thomas Berry) موّرخ تمدن آمریکایی، متخصص الهیات (*-۱۹۱۴)

thomas berry

 • گیاه‌خواری، روش زندگی است که برای حفظ اقتصاد، سلامت جسمی و کمال معنوی باید به سوی آن حرکت کنیم.

 

قانون مانو

 • کسی که اجازه می‌دهد، کسی که حیوان را می‌کشد، کسی که حیوان ذبح شده را می‌فروشد، کسی که حیوان را می‌پزد و کسی که گوشت را تقسیم می‌کند، همه قاتل هستند و طبق قانون کارما مجازات می‌شوند (کفاره پس می‌دهند) (5:51)
 • گوشت نمی‌تواند بدون آسیب به موجودات زنده به دست آید و آسیب به موجودات صاحب احساسات، مانع نیل به خوشی بهشت است؛ پس بگذار که او از خوردن گوشت چشم پوشد. (5:48)

پروفسر والتر ویلت (Walter Willet) متخصص بیماری‌های فراگیر و تغذیه، رئیس بخش تغذیۀ دانشگاه‌ هاروارد

 • اگر نگاهی به داده‌های موجود بیندازید، بهترین مقدار مصرف گوشت قرمز صفر است.

 

مایکل گرگر (Michael Greger) پزشک و نویسندۀ آمریکایی

michael greger

 • از نظر من، گیاه‌خواری خالص، فروتنانه و جهان‌بینانه است، بر عهده گرفتن مسئولیت فردی در دنیایی پر از این همه رنج بیهوده است، چالش "خویش" یک فرد برای باز کردن چشم‌های او و زیر سوال بردن فرضیات و عادت‌های جامعه است...

 

چارلایز ترون  (Charlize Theron) هنرپیشۀ آمریکایی آفریقای جنوبی تبار ( - ۱۹۷۵)

charlize theron

 • (در پاسخ به کسانی که از مدافعان حقوق حیوانات انتقاد می‌کنند:)
  من از سرزمینی می‌آیم که قحطی در آن بیداد می‌کند، ایدز در آن بیداد می‌کند. بنابراین، از درد و رنج مردم کاملاً آگاهم و در این زمینه‌ها فعالیت هم می‌کنم. من سال‌ها پیش اولین مبارزه بر علیه تجاوز جنسی در آفریقای جنوبی را زمانی شروع کردم که کسی راجع به تجاوز جنسی صحبت نمی‌کرد. ولی هیچ کدام مهم‌تر از دیگری نیست (منظور مقایسۀ حمایت از انسان ها و حیوانات است) مادرم همیشه می‌گفت: «تو باید برای موجوداتی که صدایی ندارند مبارزه کنی.»
 • زندگی ما با زندگی اسکیموها فرق دارد. ما نیازی به کشتن حیوانات برای مد نداریم.

 

جیمز کرامول (James Cromwell) هنرپیشۀ آمریکایی ( -۱۹۴۰)

james cramwell

 • اگر کودکان متوجه می‌شدند در دامداری صنعتی چه اتفاقی می‌افتد، لب به گوشت نمی‌زدند. من هنگام تهیۀ فیلم Babe آنچنان تحت تأثیر هوش، شوخ‌طبعی و شخصیت حیوانات قرار گرفتم که تا پایان تهیۀ فیلم گیاه‌خوار شده بودم.

 

پیتر سینگر (Peter Singer) فیلسوف و اخلاق‌گرای استرالیایی ( - ۱۹۴۶)

peter singer

 • تمام استدلالاتی که برای اثبات برتری بشر آورده می‌شوند، نمی‌توانند این واقعیت سخت را رد کنند که در رنج کشیدن، حیوانات با ما مساوی هستند.
 • وقتی غیر گیاهخواران میگویند «مشکلات بشر اولویت دارند»، خیلی دلم می‌خواهد بدانم آنها دقیقاً چه کاری برای انسان‌ها انجام می‌دهند که آنها را مجبور می‌کند از استثمار افراطی و ظالمانۀ حیوانات پرورشی حمایت کنند.

 • رو آوردن به پاک گیاهخواری (وگانیسم)، راهی مطمئن برای خودداری کامل از مشارکت در استثمار حیوانات پرورشی است. وگانها گواه زندۀ این واقعیت هستند که ما برای غذا به استثمار حیوانات نیاز نداریم.

 

کیم باسینگر  (Kim Basinger) هنرپیشۀ آمریکایی ( - ۱۹۵۳)

kim basinger

 • اگر می‌توانستید رنج را ببینید یا حس کنید، تردید نمی‌کردید... زندگی را باز گردانید. گوشت نخورید.

 

ریچارد گره (Richard Gere) هنرپیشۀ آمریکایی ( - ۱۹۴۹)

gere richard

 • به عنوان نگهبانان کرۀ زمین، این وظیفۀ ماست که با همۀ گونه‌ها با مهربانی، عشق و دلسوزی برخورد کنیم. این که این حیوانات به دلیل بی‌رحمی بشر رنج می‌کشند، قابل درک نیست. لطفاً کمک کنید به این جنون پایان دهیم.

 

موبی (Moby) آهنگساز و خوانندۀ آمریکایی ( - ۱۹۶۵)

moby

 • اگر نمی‌خواهید کتک بخورید، زندانی شوید، کشته یا شکنجه شوید، نباید این رفتار را بر دیگران جایز بدانید، چه انسان ها و چه حیوانات.
 • ممکن است انسان‌ها و حیوانات از نظر عقلانی متفاوت باشند ولی به وضوح مشخص است که حیوانات زندگی عاطفی سرشاری دارند و لذّت و درد را حس می‌کنند. فراموش کردن رابطۀ یک همبرگر و گاوی که (این همبرگر) از آن آمده است ساده است ولی من خود را مجبور می‌کنم هر بار که همبرگری می‌خورم به خود یادآوری کنم، یک گاو از نفس کشیدن و مو کردن و حرکت به اطراف باز ایستانده شده است.
 • اگر تمام دنیا تصمیم می‌گرفت از فردا وگان شود، بسیاری از مشکلات دنیا یک‌شبه حل می‌شدند. تغییر آب و هوا ۲۵درصد کاهش پیدا می‌کرد، نابودی جنگل‌ها کاهش پیدا می‌کرد، جنگل‌های بارانی محافظت می‌شدند، کیفیت هوا و آب افزایش پیدا می‌کرد، طول عمر بیشتر می‌شد، و یقیناً آمار ابتلا به سرطان کاهش پیدا می‌کرد. ننها با وگان شدن شما به طور موثر دنیا را به جای بهتری تبدیل می‌کنید.

 

مری تایلر مور (Mary Tyler Moore) هنرپبشه و کمدین آمریکایی ( - ۱۹۳۶)

mery tyler moore

 • پشت هر لباس خز زیبا یک داستان وجود دارد؛ یک داستان خونین و بربری.

پروفسر تمپل گراندین (Temple Grandin) عضو هیئت مؤسسۀ گفتگوی احشام در صنعت گوشت آمریکا

 • این یک گاو غمگین، ناکام، مضطرب است. او بچه‌ا‌ش را می‌خواهد. او را صدا می‌کند، دنبال او می‌گردد. این مانند ماتم و سوگواری است. چیز زیادی در این مورد نوشته نشده است. مردم نمی‌خواهند این افکار و احساسات را به خود راه دهند.

 

دکتر کریستین برنارد (Christian Bernard) جراحی که اولین جراحی باز قلب در دنیا را انجام داد ( - ۱۹۵۱)

 • من دو شامپانزۀ نر از هلند خریداری کرده بودم. آنها برای چند ماه در دو قفس مجاور زندگی می‌کردند تا زمانی که یکی از آنها را به عنوان اهدا کنندۀ قلب استفاده کردیم. وقتی او را برای فراهم کردن مقدمات جراحی در قفس قرار دادیم تا بخوابد، به طور مداوم جیغ می‌زد و گریه می‌کرد. ما اهمیتی ندادیم ولی این باید تأثیر عمیقی روی همنشین او گذاشته باشد چون هنگامی که بدن او را بعد از عمل از اتاق جراحی بیرون آوردیم، شامپانزۀ دیگر به تلخی گریه می‌کرد و تا چند روز نمی‌توانستیم او را تسلی دهیم. این اتفاق چنان تأثیر ژرفی در من گذاشت که با خود عهد کردم دیگر هرگز با چنین موجودات احساساتی آزمایش نکنم.

 

جنیس سوانسون (Janice Suanson) متخصص رفتارشناسی حیوانات در دانشگاه ایالت کانزاس آمریکا

 • شما با یک تکه پلاستیک سر و کار ندارید. شما با حیواناتی سر و کار دارید که سیستم اعصاب مرکزی دارند و درد و رنج را حس می‌کنند.

 

جین میدوز (Jayne Meadows) هنرپیشۀ آمریکایی

jayne meadows

 • من برای زنانی که هنوز هم کت‌های خز واقعی می‌خرند، خیلی متأسفم. آنها دو لازمۀ مهم یک زن را کم دارند: قلب و حساسیت.

 

 

جین گودال (Jane Goodall)، متخصص رفتارشناسی حیوانات و انسان‌شناس که ۴۵ سال عمر خود را صرف تحقیق در مورد شامپانزه‌ها کرده است

 • اوایل سال‌های ۱۹۷۰ من با وحشت دامداری فله‌ای آشنا شدم... این نتیجۀ خواندن کتاب «رهایی حیوانات» اثر پیتر سینگر بود. قبل از آن هرگز در مورد دامداری صنعتی چیزی نشنیده بودم و همانطور که کتاب را ورق می‌زدم مرتب دیرباورتر، وحشت زده‌تر و عصبانی‌تر می‌شدم
  هنوز یادم هست وقتی کتاب سینگر را بستم چه حالی داشتم. به تکه‌های خوشمزۀ گوشت خوک که آنقدر دوست داشتم فکر کردم، به بوی بهشتی باکون سرخ شده هنگام صبح و به مرغ کباب شده، غذای مخصوص مرغ، مرغ سوخاری شده و سوپ مرغ که من تمام عمر از آنها لذت برده بودم... از آن لحظه هر بار که به گوشت داخل بشقابم نگاه می‌کردم باید به درد-ترس-مرگ فکر می‌کردم. چقدر وحشتناک.
  و به این ترتیب واضح بود که من دیگر گوشت نمی‌خوردم. تا حدود یک سال پس از آن هنوز ماهی می‌خوردم.
  و خبر خوب این است که غذاهای گیاهی و وگان نه تنها برای محیط زیست، رفاه حیوانات و سلامتی انسان خوب هستند، بلکه اگر درست تهیه شوند خوشمزه هم هستند...
 • هزاران نفر از کسانی که ادعا می‌کنند حیوانات را دوست دارند، یک یا دو بار در روز بر سر سفره می‌نشینند و از خوردن گوشت موجوداتی لذّت می‌برند که از هر چیزی که می‌توانست به زندگیشان ارزش زندگی کردن بدهد، محروم بوده‌اند و رنج وصف‌ناپذیر و ترس کشتارگاه‌ها را تجربه کرده‌اند.

 

کاسی افلک (Cassey Affleck)، هنرپیشه و کارگردان آمریکایی

 • تصور کنید در قفسی در تاریکی زندگی می‌کنید بدون اینکه قادر باشید حرکت کنید. روز بعد از روز. رنجی که امروزه حیوانات پرورشی آمریکا می‌کشند غیر قابل تصور است. آنها قدرت انتخاب ندارند ولی شما دارید و زندگی آنها به آن وابسته است.

 

جوش هارنت (Josh Harnett)، هنرپیشه و تهیه کنندۀ آمریکایی (-۱۹۷۸)

josh hartnett

من از ۱۲ سالگی گوشت نخوردم... یک روز داشتم برای مادرم مرغ خرد می‌کردم که چاقوی من با یک تومور برخورد کرد. همه جا پر از خون و چرک شد. همین برای من کافی بود.

 

کری ماری اندروود (Carrie Marie Underwood)، هنرپیشه، خواننده و نویسندهٔ متن آهنگ (-۱۹۸۳)

carrie underwood

 • من گیاه‌خوارم چون حیوانات را واقعاً دوست دارم و کشتن حیوانات برای گوشت مرا غمگین می‌کند.
 • من وقتی سیزده ساله بودم از خوردن گوشت گاو دست کشیدم و چند سال پیش خوردن هر نوع گوشتی را کنار گذاشتم. من نمی توانستم با این فکر کنار بیایم که چیزی که توی بشقاب من است، تا دیروز حرکت می کرده است. یا باید با این فکر کنار می آمدم یا گوشت نمی خوردم. من دومی را انتخاب کردم و از این بابت خیلی خوشحالم...

 

آلیسیا سیلورستون (Alicia Silverstone)، هنرپیشۀ آمریکایی، تهیه کننده و نویسندۀ فیلم، فعال حقوق حیوانات و محیط زیست (-۱۹۷۶)

alicia silverstone

 • هیچ چیز زندگی مرا بیشتر تغییر نداده است. آگاهی و قبول مسئولیت برای کارهایی که انجام می‌دهم باعث شده که احساس بهتری از خود به عنوان یک انسان داشته باشم. وزن کم کرده‌ام، پوستم پاک شده است، چشمانم شفاف‌تر شده‌اند و قوی‌تر و سالم‌تر و شادتر هستم. فکر نمی‌کنم چیزی بهتر از وگان بودن وجود داشته باشد.

 

شانیا تواین (Shania Twain)، خواننده و نویسندۀ متن آهنگ کانادایی (-۱۹۶۵)

shania twain

 • من گوشت، ماهی یا تخم‌مرغ نمی‌خورم. من هیچ وقت زیاد گوشت نمی‌خوردم ولی حالا انرژی بیشتری دارم.

 

آلک بالدوین (Alec Baldwin)، هنرپیشۀ آمریکایی (-۱۹۵۸)

alec baldwin

 • هر بار که سر سفرۀ غذا می‌نشینیم، انتخاب می‌کنیم. لطفاً گیاهخواری را انتخاب کنید. این کار را برای حیوانات، برای محیط زیست و برای سلامتی خودتان انجام دهید.

 

ناتالی پورتمن، هنرپیشهٔ آمریکایی (-۱۹۸۱)

natalie portman

 • به نظر من، غذا خوردن، وسیله‌ای است که به ما امکان می‌دهد سه بار در روز عقایدمان را ابراز کنیم. برای همین است که همۀ ادیان قواعدی برای خوردن دارند. سه بار در روز، من به خودم یادآوری می‌کنم که به زندگی ارج می‌نهم و نمی‌خواهم باعث درد و کشتار موجودات دیگر شوم. برای همین است که من اینطور غذا می‌خورم.

 

جان رابینز (John Robbins)، فعال اجتماعی و بشردوست، نویسندۀ کتاب «برنامۀ غذایی برای یک آمریکای جدید» (-۱۹۴۷)

john robins

 • آگاهی برای صنعت گوشت بد است. وجدان برای صنعت گوشت بد است. ارج نهادن به زندگی برای صنعت گوشت بد است. ولی انکار برای صنعت گوشت حیاتی است.

 

چارلز مایو  (Charles Mayo)، پزشک و موسس کلینیک تحقیقاتی مایو (۱۹۳۹-۱۸۶۵)

 • charles mayo
 • من از زنده‌شکافی (تشریح) حیوانات متنفرم. این کار باید کنترل شود یا بهتر از آن برچیده شود. من هیچ موفقیتی که از طریق زنده‌شکافی به دست آمده باشد نمی‌شناسم یا هیچ کشف پزشکی که بدون این بربریت و خشونت حاصل نمی‌شد. کل این قضیه زیان‌آور است.

 

راشل کارسون، نویسنده زیست‌شناسی زیردریایی و محیط زیست آمریکایی (۱۹۶۴-۱۹۰۷)

rachel carson

 • تا زمانی که شهامت آن را نداشته باشیم که خشونت را صرفنظر از آنکه قربانی یک انسان یا حیوان است تشخیص دهیم نمی‌توانیم انتظار شرایط بهتر در دنیا را داشته باشیم...ما نمی‌توانیم در میان انسان‌هایی که قلب‌هایشان لبریز از لذت کشتار موجودات زنده است، صلح داشته باشیم. هر کاری در جهت ستایش یا سکوت در برابر چنین لذت احمقانه‌ای در کشتن، بشریت را یک قدم به سمت عقب می‌برد.

 

راسل بوید (Russell Boyd)، فیلمبردار استرالیایی (-۱۹۴۴)

russell boyd

 • مدارا کردن با خشونت به هر شکلی انحطاط  فکری و روحی است. وقتی ما آزادانه در برابر کشتار و شکنجۀ مستمر موجودات بی‌دفاع ساکت می‌مانیم، خشونت انسانی و جنگ را هم راحت‌تر می‌پذیریم و این انسانیت، صلح و روح ما را تباه می‌کند.

 

شلی کاگان (Shelly Kagan)، استاد فلسفۀ دانشگاه ییل در آمریکا

 • به نظر من چکیدۀ اخلاق این است:  «آزار نده، کمک کن» و حالا سوال این است که «آیا موجوداتی مثل مرغ و گاو می‌توانند آزار داده شوند؟» و پاسخ این است: «البته که می‌توانند». در نتیجه من فکر می‌کنم آزار آنها غیر اخلاقی است. و به نظر من این یک دلیل خیلی قوی برای گیاه‌خوار بودن یا نپوشیدن چرم است...به نظر من رفتار ما با حیوانات از نظر اخلاقی وحشتناک است... و ما باید شیوۀ زندگی خود را کاملاً تغییر دهیم، دقیقاً به این علت که آنها می‌توانند درد را حس کنند، آنها میتوانند آزرده شوند، و ما پیوسته این موجودات را آزار می‌دهیم.

 

ری آرن (Rai Aren)، نویسندۀ معاصر کانادایی

 • من تصمیم گرفتم وگان شوم چون نمی‌خواهم چیزی را که نسبت به مرگ یا اسارت، واکنش احساسی نشان می‌دهد بخورم یا بپوشم یا استفاده کنم. من می‌توانم به خوبی تصور کنم که دوستان غیر انسان ما چه ترس، وحشت و دردی را تجربه می‌کنند و نمی‌خواهم باعث چنین رنجی برای یک موجود زنده باشم.

   

برایان آدامز (Brian Adams)، خواننده، نویسندۀ متن آهنگ و عکاس (-۱۹۵۹)

bryan adams

 • من از ۲۸ سالگی گیاه‌خوار شدم و ۱۷ یا ۱۸ سال است که گیاه‌خوارم. و مسلماً شعار من همیشه این بوده: اگر کسی حیوانات را دوست دارد، آنها را نمی‌خورد. این حس همدردی در من به صورت خودجوش به وجود آمد شاید به خاطر آنکه همیشه سگ داشتم و آنها قسمتی از خانواده بودند. به عنوان یک کودک، ارتباطی بین این و کل حقوق حیوانات نمی‌دیدم ولی لحظه‌ای رسید که متوجه شدم چه بر سر حیوانات می‌آید و این سبب شد که بیشتر و بیشتر به طرف چیزی که الان هستم، یعنی یک وگان کامل، پیش بروم.Joaquin Phoenix، هنرپیشهٔ معروف آمریکایی، مدیر تهیۀ موزیک ویدئو، تولید کننده، آهنگساز، فعال حقوق بشر و حقوق حیوانات (-۱۹۷۴)

joaquin phoenix

 • من سه ساله بودم ولی آن صحنه تا امروز جلوی چشمانم است. با خانواده روی یک قایق بودیم و ماهیگیری می‌کردیم. (دیدیم چطور) حیوان از یک موجود زنده و جنبان که برای زندگی مبارزه می‌کرد تبدیل به یک مرگ وحشتناک شد. من می‌توانستم این را تشخیص بدهم همانطور که خواهران و برادران من می‌توانستند این را تشخیص دهند.


Ellen DeGeneres، کمدین آمریکایی، مجری تلویزیون، نویسنده، هنرپیشه و تهیه کنندۀ تلویزیون (-۱۹۵۸)

Ellen DeGeneres

الن، بعد از تماشای فیلم «ساکنان زمین» وگان شد. او در این باره می‌گوید:

«من این کار را کردم چون حیوانات را دوست دارم و واقعیت را دیدم و دیگر نمی‌توانستم نسبت به آن بی‌اعتنا باشم.»

 


سزار چاوز (Cezar Chavez) ، کارگر مزرعه، رهبر حرکت کارگران آمریکای لاتین، فعال اجتماعی و شناخته‌شده‌ترین چهرۀ تاریخی در حرکات آزادی‌بخش کارگری در آمریکای لاتین (۱۹۹۳-۱۹۲۷)

cezar chavez

 • من بعد از آنکه متوجه شدم حیوانات مثل ما می‌ترسند، احساس سرما می‌کنند، از گرسنگی رنج می‌کشند و اندوهگین می‌شوند گیاه‌خوار شدم. من احساس عمیقی نسبت به گیاه‌خواری و حیوانات دارم. این سگ من «بایکوت» بود که سبب شد من از خودم بپرسم آیا ما انسان‌ها اجازه داریم موجودات صاحب احساس و شعور دیگر را بخوریم؟مهربانی و همدردی نسبت به همۀ موجودات، یکی از نشانه‌های یک جامعۀ متمدن است. نژادپرستی، بهره‌کشی اقتصادی، جنگ سگ‌ها، جنگ خروس‌ها، گاوبازی و رودئوها همه از یک جنس هستند: خشونت. تنها هنگامی که از خشونت نسبت به هر زندگی خودداری کنیم، یاد گرفته‌ایم که بهترین زندگی را برای خودمان خلق کنیم...
  لازم است که سخت‌تر و سخت‌تر تلاش کنیم تا مردم متوجه شوند حیوانات در آفرینش با ما یکی هستند، که ما باید از آنها محافظت کنیم و آنها را مثل خودمان دوست داشته باشیم... بدیهی است که تا زمانی که به استثمار حیوانات پایان ندهیم نمی‌توانیم با حیوانات مهربان باشیم، استثمار حیوانات به نام علم، استثمار حیوانات به نام ورزش، استثمار حیوانات به نام مد، و صد البته، استثمار حیوانات به نام غذا.

 

امیل زولا (Emile Zola)، رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس، روزنامه‌نگار و معلم مشهور فرانسوی (۱۹۰۲-۱۸۴۰)

emile zola

 • برای من سرنوشت حیوانات مهمتر از ترس مسخره شدن است.

 

پیتر دینکلج (Peter Dinklage)، هنرپیشۀ آمریکایی

peter dinclage

 • من حیوانات را دوست دارم. همۀ حیوانات را. من نمی‌توانم یک گربه یا سگ یا مرغ یا گاو را آزار دهم. و نمی‌توانم از کسی بخواهم این کار را برای من انجام دهد. برای همین است که وگان هستم.

 

مییم بیالیک (Mayeem Bialik)، بازیگر (-۱۹۷۵)

mayeem bialik

 • من علاقه‌ام به حیوانات را با نخوردن آنها نشان می‌دهم و با شرکت نکردن در تجارت‌هایی که به طور مستقیم از «بهره‌کشی»، یا اگر این کلمه شما را می‌رنجاند از «استفادۀ» آنها، سود می‌برند. شما می‌توانید عشقتان به حیوانات را با خوردن آنها نشان دهید. شما ممکن است حیوانات را دوست داشته باشید ولی فقط آنهایی که «باهوش» هستند. شما می‌توانید این خط را هر جایی که میلتان می‌کشد بکشید ولی من دیگر نمی‌توانستم این خط را بکشم. برای همین هم از این خط دست شستم. من خط را دور انداختم.

 

اوانا لینچ (Evanna Lynch)، بازیگر

evanna lynch

اوانا لینچ، بازیگری که در چهار فیلم «هری پاتر» نقش «لونا لاوگود» را بازی کرده است، سخنرانی خود را پس از اهدای مدال به او در مراسمی در دوبلین به وگانیسم اختصاص داد. او در بارۀ اثرات ویرانگر خوردن گوشت بر محیط زیست صحبت کرد ولی بیشتر روی دلایل اخلاقی خودش برای وگان شدن تمرکز کرد. او گفت: «کشتن و خوردن حیوانات خیانت به اصل انسانیت ماست» و اضافه کرد «کشتن یک بی‌گناه از طبیعت ما خارج است». وقتی او تصمیم گرفت سخنرانی خود در موقع اعطای جایزه را به این موضوع اختصاص دهد، کمی نگران بود. او در این مورد گفت «این موضوعی است که من در مورد آن شور و حرارت فراوان دارم و این شور و حرارت توانست بر ترس چیره شود». او در پایان از حاضرین خواست اعمال خود را با اصول خود قضاوت کنند. انتظار می‌رفت جمعیت حاضر به این سخنرانی واکنش منفی نشان دهد ولی واکنش حاضرین حاکی از تاثیرگذاری سخنرانی بود. آنها از او خواستند آنها را برای وگان شدن راهنمایی کند، دستورهای غذا در اختیار بگذارد و یک نفر پرسید: «آیا لونا لاوگود وگان است؟». او جواب داد فکر می‌کند که باشد.

 

دیک گریگوری (Dick Gregory)، فعال مدنی، نویسنده، کمدین و بازیگر (-۱۹۳۲)

 • از آنجا که من یک فعال حقوق مدنی هستم، یک فعال حقوق حیوانات هم هستم. انسان‌ها و حیوانات مانند یکدیگر رنج می‌کشند و می‌میرند. خشونت در برابر هر دو همان درد را به وجود می‌آورد، همان خونریزی، همان تعفن مرگ، همان گرفتن متکبرانه، خشن و بیرحمانۀ جان. ما نباید قسمتی از این باشیم.

 

جیمز کمرون (James Cameron)، تهیه کنندهٔ فیلم کانادایی، کارگردان، تولید کننده، فیلمنامه‌نویس، مهندس، مخترع، جستجوگر اعماق دریا، انسان‌دوست (-۱۹۵۴)

james cameron

 • بزرگ‌ترین کاری که هر شخص برای پایان دادن به تغییر آب و هوا می‌تواند انجام دهد این است که به خوردن حیوانات پایان دهد.
 • حالم واقعاً خوب است. مثل این است که ساعت را  ۱۵ سال به عقب کشیده‌ام.