گیاه‌خواری

گیاه‌خوار (vegetarian) کیست؟

 

گیاه‌خوار کسی است که از خوردن هر نوع گوشت، یعنی گوشت قرمز، گوشت پرندگان، گوشت ماهی و حیوانات دریایی خودداری می‌کند.

 

انواع گیاه‌خواری

گیاه‌خواری انواع مختلف دارد. دسته‌های کلی عبارتند از:

  • گیاه‌خواری لاکتو-اوو (Lacto-Ovo-Vegeterianism): گیاه‌خواری لاکتو-اوو همان پندارۀ کلی از گیاه‌خواری است. این دسته از گیاه‌خواران از خوردن هر نوع گوشت (گوشت قرمز، پرندگان، ماهی و جانوران دریایی) خودداری می‌کنند ولی محصولات حیوانی دیگر مانند لبنیات، تخم‌مرغ یا عسل مصرف می‌کنند.
  • گیاه‌خواری لاکتو (Lacto-Vegeterianism): گیاه‌خواران لاکتو در کنار چشمپوشی از انواع گوشت، از خوردن تخم‌مرغ نیز خودداری می‌کنند ولی لبنیات و عسل مصرف می‌کنند.
  • گیاه‌خواری اوو (Ovo-Vegeterianism): گیاه‌خواران اوو در کنار چشمپوشی از انواع گوشت، از خوردن لبنیات هم خودداری می‌کنند ولی تخم‌مرغ  و عسل مصرف می‌کنند.
  • پاک‌گیاه‌خواری یا وگنیسم (Veganism): پاک‌گیاه‌خوار یاگیاه‌خوار کامل یا وگنبه کسی گفته می‌شود که از مصرف همۀ محصولات حیوانی یعنی هر نوع گوشت، لبنیات، تخم‌مرغ و عسل خودداری می‌کند. البته تعریف وگن تنها به حوزۀ غذا محدود نمی‌شود. افراد وگن از پوشیدن یا استفاده از هر محصول حیوانی دیگر نیز خودداری می‌کنند. آنها خز طبیعی، چرم طبیعی، پشم و ابریشم نمی‌پوشند و در خانه‌داری و زندگی روزمره نیز از محصولاتی که در قدم‌های تولید آنها حیوانات را آزار داده یا کشته‌اند استفاده نمی‌کنند. دستورهای ارائه شده در این کتاب "پاک گیاهی" یا "وگن" هستند.
  • خام‌گیاه‌خواری (Raw-Veganism):خام گیاه‌خواری ترکیبی از وگنیسم وخام‌خواری است. افرادی که از این شیوۀ غذایی پیروی می‌کنند، از مصرف تمام غذاهای حیوانی و همۀ غذاهای پخته شده با دمای بالاتر از ۴۸ درجه سانتی‌گراد خودداری می‌کنند.
  • فروگنیسم (Fruitarianism):افرادی که از این شیوۀ غذایی پیروی می‌کنند، نه تنها غذاهای حیوانی را از برنامۀ غذایی خود حذف می‌کنند بلکه قسمت‌هایی از گیاهان که برداشت آنها موجب آسیب یا پایان دادن به زندگی گیاه می‌شود را هم نمی‌خورند. به عبارت ساده‌تر، این افراد، تنها محصول گیاهان یعنی آجیل، دانه‌ها، میوه‌ها، مغزها و حبوبات را مصرف می‌کنند و از مصرف بخش‌های دیگر گیاه مانند غده، ریشه، ساقه، برگ، گل و همچنین جوانه‌ها خودداری می‌کنند. برخی از افراد فروگن، با این تفسیر که هنگام برداشت غلات این گیاهان مرده هستند، غلات را هم به برنامۀ غذایی خود اضافه می‌کنند. فروگن‌ها هم غذاهای خام میخورند و هم غذاهای پخته.

شبه‌‌گیاه‌خواری

شبه‌گیاه‌خوار معمولاً به کسانی گفته می‌شود که فقط چند روز هفته گیاه‌خوار هستند. نمونۀ دیگر از شبه‌گیاه‌خواران، گیاه‌ماهی‌خواران (Pesco vegetarians) هستند. این گروه، از انواع گوشت به جزء گوشت ماهی و حیوانات دریایی چشم‌پوشی می‌کنند. این دسته ممکن است لبنیات و تخم‌مرغ مصرف کنند یا نکنند.


آمار گیاه‌خواری

بین ۵ تا ۱۰ درصد مردم دنیا گیاه‌خوار هستند. کشور هند بیشترین تعداد گیاه‌خوار را دارد. در این کشور بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفر گیاه‌خوار وجود دارند که بیشتر آنها گیاه‌خوار لاکتو هستند. برای آگاهی بیشتر در این مورد به این صفحه مراجعه کنید.