خاطرات و دل‌نوشته‌ها...

memories

زندگی یک دوستدار و فعال حقوق حیوانات پر است از خاطرات تلخ و شیرین. او همیشه با یک چشم خندان و یک چشم گریان به پشت سرش  نگاه می‌کند... در اینجا چند تا از خاطرات و دل‌نوشته‌هایم را با شما شریک می‌شوم، یقین دارم هر حیواندوستی خود را در این سطر یا آن سطر خاطرات و دل‌نوشته‌های من باز خواهد یافت...