رقص اسب‌ها

horse dancing2

بیشتر مردم وقتی صحنه‌هایی مانند رقص اسب‌ها را می‌بینند به مربی او آفرین و احسن می‌گویند بدون آنکه بدانند مربی برای آموزش اسب از چه روش خشونت‌آمیزی استفاده کرده است. این ویدئو، روش آموزش رقص به اسب‌ها را نشان می‌دهد. در این روش پاهای اسب را با طناب کنترل می‌کنند و از طرف دیگر با زدن شلاق به پشت پای اسب او را مجبور می‌کنند در لحظهٔ مناسب حرکت متناسب را انجام دهد.

horse dancing