رودئو (Rodeo)

رودئو به دسته‌ای از مسابقات گفته می‌شود که در آن شرکت کنندگان اسب یا گاو یا حیوان پرورشی دیگری را مغلوب می‌کنند، کاری که یک cowboy در گذشته انجام می‌داد. این به اصطلاح «ورزش» از مناطقی مانند اسپانیا، مکزیک، آمریکای مرکزی، ایالات متحده، کانادا، آمریکای جنوبی، استرالیا و نیوزلند ریشه می‌گیرد، مناطقی که در آنها نگهداری از گله‌های بزرگ مرسوم بوده یا هنوز هست.

مسابقات حرفه‌ای رودئو در آمریکا شامل رشته‌های مختلف می‌شود مانند:

-    گرفتن گوساله با طناب: در این رشته شرکت کننده که روی اسب سوار است، با انداختن طناب بر گردن یک گوساله او را می‌گیرد، می‌کشد و سه پای او را با طناب می‌بندد. کسی که بتواند این کار را در کمترین زمان انجام دهد برنده است.

Rodeo calf
-    گرفتن گاو با طناب به صورت تیمی: در این رشته دو شرکت کنندهٔ سوار بر اسب با همکاری هم یک گاو را با طناب می‌گیرند و او را به اصطلاح مغلوب می‌کنند.

rodeo team roping

-    کشتی با گاو نر: در این رشته شرکت کنندهٔ سوار بر اسب گاو نری را دنبال می‌کند و سپس بر روی او می‌پرد، شاخ‌هایش را می‌پیچاند و او را بر زمین می‌زند.

Rodeo bull wrestling

-    سواری بر اسب وحشی: در این رشته، شرکت کننده بر پشت اسبی رام نشده می‌پرد و باید ۸ ثانیه خودش را بر پشت او نگه دارد بدون آنکه به او دست بزند.

Rodeo cruelty8

-    گاوسواری: در این رشته، شرکت کننده روی یک گاو نر می‌پرد و سعی می کند از روی او نیفتد.

Rodeo bull riding

-    رشتهٔ بشکه: در این رشته، شرکت کنندهٔ سوار بر اسب که معمولاً یک زن است و اسبش باید مسیری به شکل برگ شبدر را به دور یک بشکه در کمترین زمان ممکن  بپیمایند.

Rodeo barrel racing

 

تصویری که مسابقات رودئو به نمایش می‌گذارند تصویر حیوانی وحشی است که باید توسط انسان رام و مغلوب شود ولی این بزرگترین مشکل این مسابقات نیست:

-   برای آنکه حیوانات را مجبور کنند نقش «وحشی» را در میدان بازی کند، قبل از باز کردن در میدان برای هر حیوان با روش‌های مختلف مانند شوک الکتریکی او را عصبانی می‌کنند.

Rodeo hot shot

 

Rodeo Horse Shock 3

-   تعدادی از حیوانات در این مسابقات دچار آسیب‌دیدگی‌های جدی مانند شکستگی پا و شکستگی گردن می‌شوند و باید همانجا با مرگ آسان کشته شوند.

-  بسیاری از حیوانات آسیب‌هایی می‌بینند که در همان لحظه قابل تشخیص نیستند مانند شکستگی دنده‌ها و خونریزی‌های داخلی. این آسیب‌ها بعدها زمانی دیده می‌شوند که حیوان سلاخی می‌شود و پوستش کنده می‌شود.

Rodeo cruelty1

Rodeo cruelty2

Rodeo cruelty3jpg

Rodeo cruelty4

Rodeo cruelty5

Rodeo cruelty6

Rodeo cruelty7

Rodeo cruelty9

این فیلم صحنه‌های از خشونت رودئو را نشان می‌دهد.