منابع آنلاین برای آشپزی گیاهی

تعدادی از منابع آنلاین به زبان فارسی برای آشپزی گیاهی عبارتند از:

 vegan dishes

آشپزخانهٔ کوچک من

دستورهای غذایی گیاهی در سایت «وگان کایند»

آموزش آشپزی گیاهی «انار سبز»

آشپزخانۀ گیاهی سیمین

دستور غذاهای گیاهی در سایت «ایران کوک»

 آشپزی گیاهی لیدی الهام

 آموزش آشپزی گیاهی "آپارات"

سفرۀ گیاهی پریسا

باز هم غذاهای گیاهی