نخریم، به سرپرستی قبول کنیم!

dogs waiting in shelter

آنها ثانیه‌ها را می‌شمارند تا کسی به سراغشان بیاید و این در را باز کند و بگوید «تو از امروز با من زندگی می‌کنی» ولی افسوس بیشتر آنها فقط زمانی از در بیرون می‌روند که کسی برای بردن آنها به اتاق مرگ بیاید... هر سال ده‌ها میلیون سگ و گربه در خیابان‌ها و خانه‌های حیوانات در سراسر دنیا کشته می‌شوند چون جایی برای زندگی ندارند مثلاً در آمریکا هر ساله دو میلیون سگ و دومیلیون گربۀ بی‌سرپرست در خانه‌های حیوانات کشته می‌شوند. در بیشتر این خانه‌های حیوانات، هر سگ یا گربه حداکثر سه هفته وقت دارد تا توجه کسی را به خود جلب کند و آن شخص سرپرستی او را بر عهده بگیرد. بعد از سه هفته مرگ با آمپول یا خفگی با گاز در انتظار آنهاست. در کشور ما وضعیت به مراتب بدتر از این است چون در کل کشور به تعداد انگشت‌های دو دست خانۀ حیوانات وجود ندارد، قانوی برای محافظت از حیوانات وجود ندارد و حیوانات معمولاً با وضعیت فوق‌العاده اسفباری کشته می‌شوند. لطفاً هیچ وقت سگ یا گربه نخرید. خریداری سگ و گربه حمایت از کسانی است که برای سودجویی اقدام به توله‌کشی پی در پی از سگ‌ها و گربه‌های به اصطلاح نژاددار می‌کنند. اینها دقیقاً کسانی هستند که به مشکل سگ‌ها و گربه‌های بیخانمان دامن می‌زنند چون هر ساله تعداد زیادی سگ و گربه را روانۀ بازار می‌کنند که بیشتر اینها در نهایت از خیابان‌ها و خانه های حیوانات سر در می‌آورند چون کسانی که آنها را خریداری می‌کنند، بعد از مدتی از آنها خسته می‌شوند یا از عهدهٔ نگهداری از آنها بر نمی‌آیند. اگر می‌خواهید از سگ یا گربه‌ای نگهداری کنید، سرپرستی یک حیوان خیابانی یا حیوانی از خانۀ حیوانات را بر عهده بگیرید و با روش عقیم‌سازی با جراحی از به دنیا آمدن توله‌های بیشتر جلوگیری کنید چون به احتمال زیاد توله‌های به دنیا آمده غیر از درد و رنج در این دنیا نخواهند دید همانطور که اکثریت قریب به اتفاق حیوانات خانگی کنونی زندگی یا حتی مرگ خوبی ندارند.

توجه کنید که آمار ارائه شده از آمریکا فقط به عنوان نمونه عنوان شده است چون آمریکا آمار تقریباً دقیقی از تعداد کشتارها ارائه می‌کند وگرنه، آمریکا جزو بهترین کشورها در ارتباط با حقوق حیوانات خانگی محسوب می‌شود و وضعیت در بیشتر کشورهای دنیا خیلی بدتر است. در سال‌های ۱۹۷۰ در خانه‌های آمریکا ۶۷ میلیون سگ و گربه زندگی می‌کردند و هر سال ۱۲ تا ۲۰ میلیون سگ و گربه در خانه‌های حیوانات با مرگ آسان کشته می‌شدند. امروز در خانه‌های آمریکا ۱۳۵ میلیون سگ و گربه زندگی می‌کنند و هر سال ۴ میلیون سگ و گربه با مرگ آسان کشته می‌شوند. به عبارت دیگر، کشتارها از ۲۰ درصد به ۳ درصد رسیده است و آمریکا در این زمینه تغییرات مثبت بزرگی داشته است. در خیلی از کشورهای دنیا، وضعیت به همان بدی دهه‌های گذشته است، هر سال میلیون‌ها حیوان بی‌گناه با بدترین روش‌ها کشته می‌شوند و آمار دقیقی هم از تعداد کشتارها وجود ندارد.