مرگ سیاه و چسبناک...


black death
این تصاویر، وضعیت تعدادی از حیوانات، بعد از نشت نفت در آب دریاها را نشان می‌دهند. بیشتر این تصاویر مربوط به نشت نفت از نفتکش در خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰ هستند که باعث ریختن ۲۰۵ میلیون گالون نفت و ۲۲۵ هزار تن متان به خلیج مکزیک شد. پس از این حادثه، کارشناسان موفق شدند ۲۵ درصد نفت نشت کرده را از خلیج مکزیک جمع آوری کنند. متاسفانه بقیهٔ آن در ۸۸۵۰۰ مایل مربع پخش شد و حیوانات و گیاهان زیادی را به کام نابودی کشید. یک فاجعهٔ زیست‌محیطی خیلی بزرگ که تاثیراتش هنوز هم ادامه دارند.
بعضی از منابع، تعداد پرندگان کشته شده در نتیجهٔ این حادثه را چندین ده‌هزار و برخی از منابع چند صد هزار تا دو میلیون برآورد می‌کنند. تعداد پستانداران کشته شده تا یک سال بعد از این حادثه حدود ۲۶ هزار و تعداد لاک‌پشت‌های کشته شده ۶ هزار برآورد شده بود. بدیهی است که این ارقام با گذشت زمان افزایش پیدا کرده‌اند. در مورد ماهی‌ها و بی‌مهرگان مانند خرچنگ‌ها، مرجان‌ها، لابسترها، ارگانیسم‌هایی که در شن‌های ساحل زندگی می‌کنند، ستاره‌های دریایی و غیره حتی آمار تقریبی هم وجود ندارد. بدیهی است که تعداد قربانیان در دو دستهٔ ماهی‌ها و بی‌مهرگان بسیار بالاتر از دسته‌های قبلی و غیر قابل شمارش است.
ریختن نفت و فرآورده‌های نفتی در دریاها یک فاجعهٔ زیست‌محیطی تمام عیار است که پی‌آمدهای آن تا چندین سال و حتی چند ده سال گریبان اکوسیستم دریای قربانی را می‌گیرد و موجودات بسیاری را به کام مرگ می‌کشد، مرگی سیاه و چسبناک...