زباله‌های پلاستیکی، قاتلان خاموش

plastic kills

و باز هم پلاستیک!و باز هم پلاستیک!

هر سال‌ میلیون‌ها حیوان در خشکی و دریاها در نتیجهٔ بلعیدن پلاستیک یا مواد مصنوعی دیگر یا گیر کردن در زباله‌های پلاستیکی کشته می‌شوند. وقتی تصاویر حیواناتی را می‌بینیم که گرفتار این زباله‌ها شده‌اند یا یکی از این زباله‌ها را قورت داده‌اند، دلمان می خواهد می‌توانستیم آنها را نجات دهیم. ما می‌توانیم آنها را نجات بدهیم:برای این کار، در وهلهٔ اول باید خودمان از لیست زباله‌سازان خاطی خارج شویم: با کم کردن مصرف پلاستیک،  تفکیک زباله و مهم‌تر از همه، جلوگیری از جا گذاشتن حتی کوچک‌ترین تکهٔ پلاستیکی در جایی به جز سطل زباله. ... و اگر می‌خواهیم یک قدم جلوتر برویم و علاوه بر جلوگیری از به خطر انداختن جان حیوانات، جان تعدادی را هم نجات بدهیم، می‌توانیم هر روز حداقل یک تکه زبالهٔ درست شده از مواد غیر طبیعی (پلاستیک، شیشه، الیاف مصنوعی و غیره) را که در خیابان یا طبیعت رها شده است برداریم و در سطل زباله بیندازیم، فرقی نمی‌کند این زباله یک تکه نایلون باشد یا یک لیوان پلاستیکی یا نی نوشابه یا بطری یا طناب یا ... به این ترتیب در طول ۵ سال از ورود ۱۸۲۵ زبالهٔ خطرناک در چرخهٔ زندگی و غذای حیوانات و مخصوصاً حیوانات دریایی جلوگیری می‌کنیم. این پیشگیری قبل از درمان است. با این کار خدمت بزرگی به طبیعت و حیوانات می‌کنید و اگر تعداد افرادی که این کار را انجام می‌دهند زیاد باشد، تاثیر خیلی زیادی بر سلامتی حیوانات و حفظ محیط زیست می‌گذارد.