یک مقایسه!

airplane

تصور کنید مجبور باشید ۲۴ ساعت در یک هواپیما بنشینید، شاید بعضی‌ها این تجربه را داشته‌اند... حالتان بد است. پاهایتان به شدت ورم کرده‌اند، دلتان می‌خواهد دراز بکشید یا راه بروید ولی امکانش نیست، دلتان می‌خواهد هوای آزاد تنفس کنید ولی کجا؟... کمی جلوتر بروید: اگر مجبور باشید یک هفته در یک هواپیما بنشینید چکار می‌کنید؟ از دوش گرفتن و دراز کشیدن و هوای آزاد همچنان خبری نیست. حالا خیلی جلوتر بروید و تصور کنید برای تمام عمر به صندلی یک هواپیما بسته شده‌اید. تصور کنید هوای کافی و تازه هم وجود ندارد و همیشه تنها بوی بد به مشام می‌رسد. حالا تصور کنید طوری به صندلی بسته شده‌اید که نمی‌توانید به عقب برگردید یا تکان بخورید، طوری که حتی نمی‌توانید مگس‌هایی را که شما را آزار می‌دهند بپرانید یا بدن خود را بخارانید. فرض کنید شما تنها یک موقع از این صندلی باز می‌شوید، آن هم زمانی که قرار است شما را بکشند... به دامداری صنعتی خوش آمدید! این زندگی یک خوک یا هر حیوان دیگر در دامداری صنعتی است. البته این تنها قسمتی از ماجرا بود چون بقیۀ چیزها مثل بریده شدن بیضه‌ها، بریده شدن دندان‌ها، بریده شدن اندام‌هایی مثل دم و نوک آن هم بدون بی‌حسی، دزدیده و کشته شدن فرزندان، کتک خوردن و خیلی چیزهای دیگر را هنوز تصور نکرده‌اید.

این فیلم به صورت مخفیانه در یکی از بزرگترین دامداریهای صنعتی در ایالت کلورادوی آمریکا گرفته شده است. این دامداری، تامین کنندۀ گوشت خوک برای فروشگاه زنجیره‌ای وال مارت در آمریکاست. فیلم پر از صحنه‌های خشونت‌آمیز است و می‌تواند هر انسانی را که هنوز قلبی دارد برای چند دقیقه فلج کند. لطفاً اگر هنوز گیاه‌خوار نشده‌اید، ویدئو را نگاه کنید.

این حیوانات استثنا نیستند. تمام حیواناتی که برای تولید گوشت، تخم‌مرغ و شیر در دامداری‌های صنعتی نگهداری می‌شوند در کمترین فضای ممکن، بدون آزادی، بدون امکان حرکت، بدون دسترسی به طبیعت، بدون دسترسی به هوای آزاد و نور طبیعی،  روز خود را شب و شب را روز می‌کنند. لطفاً گاهی به این مقایسه فکر کنید.