بدون تخم‌مرغ سخته؟

without eggs

فکر می‌کنید جمعه بدون نیمروی صبحانه جمعه نیست؟ کیک نخوردن یا کیک پختن بدون تخم‌مرغ سخت است؟ دلتان تخم‌مرغ عسلی می‌خواهد؟

یک آزمایش ساده بکنید: فرض کنید مجبورید فقط برای چند روز مثل یک مرغ تخم‌گذار یک جا ساکن بمانید ودر این مدت اجازه ندارید هیچ کاری ‌انجام بدهید. لازم نیست در قفس یا جای کثیف و شلوغی مثل دامداری صنعتی باشد. روی زمین صاف و تمیز بایستید یا حتی بنشینید. می‌توانید برای راحتی بیشتر یک تشک هم پهن کنید. سه ساعت بنشینید و هیچ کاری انجام ندهید. آیا هنوز نخوردن تخم‌مرغ سخت است؟ ادامه بدهید. چهار ساعت دیگر هم بنشینید. حالا چطور؟ اگر ۸ ساعت دیگر ادامه بدهید چه حسی دارید؟ بعد از ۲۴ ساعت چطور؟ آیا هنوز نخوردن تخم‌مرغ سخت است؟
یک مرغ تخم‌گذار تمام عمر یک ساله یا دو سالهٔ خود را در وضعیتی بسیار بدتر از وضعیتی که شما در آن چند ساعت تجربه کردید می‌گذراند... کمی به این موضوع فکر کنید.