گونه‌پرستی یا گونه‌گرایی یا تبعیض گونه چیست؟

گونه‌پرستی یعنی اینکه کشته شدن یک شیر در آفریقا شما را خشمگین کند ولی هر روز از کنار ۱۰ تا گربهٔ گرسنه یا زخمی بی‌تفاوت بگذرید.گونه‌پرستی یعنی اینکه یتیم ماندن یک بچه فیل پس از کشته شدن مادرش شما را آزار بدهد ولی اگر برای شما توضیح بدهند که همهٔ گوساله‌هایی که در تولیدی‌های لبنیات یا گوشت به دنیا می‌آیند یتیم می‌مانند آزارتان ندهد.گونه‌پرستی یعنی اینکه به گربه‌ها غذارسانی کنید ولی برایتان مهم نباشد که با خوراندن گوشت لخم به آنها سبب شده‌اید تقاضا برای گوشت بالا برود و مرغ‌ها و گاوها و گوسفندها و ماهی‌های نگون‌بخت بیشتری پرورش داده شوند و کشته شوند(شما می‌توانستید دورریز صنعت گوشت و رستوران‌ها را به سگ‌ها و گربه‌ها بدهید تا تقاضا برای گوشت حیوانات پرورشی را بالاتر نبرید و یک حیوان را فدای یک حیوان دیگر نکنید).گونه‌پرستی یعنی اینکه وقتی می‌بینید کسی تولهٔ سگی را آزار می‌دهد خونتان به جوش بیاید ولی وقتی برای شما توضیح می‌دهند که برای تولید تخم‌مرغی که شما مصرف کنندهٔ آن هستید میلیون‌ها جوجهٔ نر یک روزه زنده زنده آسیاب می‌شوند ککتان نگزد.گونه‌پرستی یعنی وقتی شکار یک آهو را می‌بینید دلتان بخواهد شکارچی را سر به نیست کنید ولی برایتان مهم نباشد که گوساله‌ای که امروز با گوشتش کتلت درست کردید را هم با شرایط خیلی بدتری کشته بودند، گوساله‌ای که زندگی سراسر رنج‌اش حتی قابل مقایسه با زندگی طبیعی آن آهو نبود.گونه‌پرستی یعنی اینکه کشتن سگ‌ها توسط شهرداری خونتان را به جوش آورد ولی برای اینکه به خوردن گوشت و لبنیات و پوشیدن چرم ادامه بدهید به هر بهانهٔ پوچی چنگ بزنید. گونه‌پرستی یعنی اینکه در حالی که ساندویچ مرغتان را می‌جوید پست‌های مربوط به شکار پرندگان مهاجر را ببینید و به شکارچیان بد و بیراه بگویید بدون آنکه بخواهید به این موضوع فکر کنید که زندگی پرنده‌ای که در حال خوردنش هستید نه صد بار که هزار بار پررنج‌تر از زندگی آن پرندهٔ مهاجر بوده است.
اینکه برخی از حیوانات را دوست دارید عالی است ولی چقدر عالی‌تر می‌شود اگر گونه‌گرایی را کنار بگذارید، بقیهٔ حیوانات را هم مشمول مهربانی‌تان‌ بکنید و هم خودتان را از این دوگانگی نجات دهید و هم به آزار و کشتار سیستماتیکی که هر سال گریبانگیر ۱۵۰ میلیارد حیوان می‌شود پایان دهید.