قربانی معنوی

 

ghorbani

می‌خواهید اتفاقات خوب، آرامش، امنیت، عشق و خوشبختی را به زندگی‌تان جذب کنید و شرارت، بدی، فساد، ناامنی، ترس و وحشت را از آن دفع کنید؟ برای این کار، فقط و فقط یک راه وجود دارد: «مهربانی»، یعنی دادن چیزهای خوب به دیگران و دفع بدی‌ها از آنها.

به اطرافتان نگاه کنید. برای مهربانی کردن بینهایت راه وجود دارد: آیا می‌توانید آن کودک کار را شاد کنید؟ آن پدر شرمنده را سربلند کنید؟ کار آن کارگر را راه بیندازید؟ نیازمندی را سیر کنید؟ به آن مرد معتاد کمک کنید تا اعتیاد را ترک کند؟ دردمندی را به آرامش برسانید؟ جان حیوانی را که می‌خواهند سرش را ببرند نجات دهید؟ طبیعت را پاک کنید؟ برای کودکان یتیم هدیه‌ای تهیه کنید؟

شما می‌خواهید «قربانی» کنید. چرا که نه؟ فقط به خاطر داشته باشید «قربانی کردن» تنها در صورت رعایت دو شرط زیر می‌تواند با «معنویت» گره بخورد:

شرط اول: در جهت مهربانی باشد یعنی انجام آن باعث افزایش شادی و آرامش و کاهش درد و رنج در جهان هستی شود.

شرط دوم: هزینهٔ مادی و معنوی آن را تماماً خودتان پرداخت کنید نه کس دیگری.

کشتن یک حیوان، به دو دلیل «قربانی کردن» از نوع «معنوی» نیست:

دلیل اول: کشتن، نه‌تنها در جهت مهربانی نیست بلکه نفی صریح آن است. شما با این کار موج درد، رنج و وحشتی را به ارتعاش در می‌آورید که هیچ شادی و لذتی در این دنیای فانی نمی‌تواند ذره‌ای از آن را جبران کند. برآیند این کار به طرف خشونت و شرارت است نه به سمت خلق شادی و امنیت و آرامش. این کار نه‌تنها بدی‌ها را از شما دفع نخواهد کرد بلکه شما را به منبع شرارت، ناامنی و وحشت تبدیل می‌کند و شرارت و پلیدی، چیزی جز شرارت و پلیدی را جذب نمی‌کند.

دلیل دوم: شما از خودتان مایه نمی‌گذارید. از جان یک حیوان بدبخت مایه می‌گذارید که می‌خواهد زندگی کند. این کار، «بخشش» از مال خلیفه است. اگر کسی جلوی یک رهگذر را بگیرد، چاقویش را روی گردن او بگذارد و چند میلیون تومان از او بدزدد و برای خرید یک قربانی بدهد آیا قربانی او قابل قبول است؟ مسلماً نه! پس چگونه می‌توان جان حیوانی را به زور از او گرفت و ادعا کرد که «قربانی کرده‌ام»؟ با این کار شما قربانی نمی کنید. شما مرتکب «قتل» و «جنایت» می‌شوید.

اگر واقعاً می‌خواهید «قربانی معنوی» کنید، چرا «مهربانی» را با «ازخودگذشتگی» ادغام نمی کنید؟ چرا از قسمتی از خوشی‌های «خودتان» نمی‌گذرید تا موجی از خوبی را در جهان هستی به ارتعاش درآورید؟

آیا می‌توانید از یک ساعت تفریح یا استراحت روزانه‌تان بگذرید تا به فرزند همسایه که کسی را برای کمک در انجام تکالیف ندارد، کمک کنید؟

آیا می‌توانید از مصرف دخانیات، مواد مخدر یا بازدید هفتگی اغذیه‌فروشی یا رستوران بگذرید و برای کودکان خیابانی غذایی بخرید؟

آیا می‌توانید از سفر امسالتان بگذرید و به یک خانوادهٔ سیل‌زده یا زلزله‌زده کمک کنید؟

آیا می‌توانید کم‌تر برای خودتان خرید کنید و به جای آن، برای انسان‌ها و حیوانات نیازمند کار مثبتی انجام دهید؟

آیا می‌توانید از دو ساعت استراحت روز جمعه بگذرید و طبیعت را پاکسازی کنید؟

آیا می‌توانید هفته‌ای یک بار به درخت‌های خیابان برسید؟

آیا می‌توانید ...

معلوم است که می‌توانید. قربانی کردن یعنی ایثار برای ایجاد آن موج مثبت خوبی... و راه‌های انجام این ایثار بی‌شمارند. به اطرافتان نگاه کنید و از یک جا آغاز کنید.