تله‌های سنتی موش

trapped rat

ستون فقراتش شکسته، بر معده‌اش فشار و دردی غیر قابل تصور وارد می‌شود و باید با همان درد و فشار وحشتناک، ساعت‌ها و روزها بماند تا بمیرد بدون اینکه حتی یک سانتیمتر بتواند تکان بخورد... به چه گناهی؟ او فقط گرسنه بود و دنبال غذا...موجودی با پتانسیل عاطفی و فکری یک سگ یا گربه، دارای حس هم‌دردی، مادری به غایت فداکار و دلسوز... این است سرنوشت دردناک حیوانی که انسان او را بر نمی‌تابد...ستون فقراتش شکسته، بر معده‌اش فشار و دردی غیر قابل تصور وارد می‌شود و باید با همان درد و فشار وحشتناک، ساعت‌ها و روزها بماند تا بمیرد بدون اینکه حتی یک سانتیمتر بتواند تکان بخورد... به چه گناهی؟ او فقط گرسنه بود و دنبال غذا...موجودی با پتانسیل عاطفی و فکری یک سگ یا گربه، دارای حس هم‌دردی، مادری به غایت فداکار و دلسوز... این است سرنوشت دردناک حیوانی که انسان او را بر نمی‌تابد...
موش ها را دوست ندارید و موشی وارد منزلتان شده است؟ از تله‌های زنده‌گیر مناسب استفاده کنید، او را بگیرید و در بیرون رها کنید. این تله‌ها، جعبه‌هایی هستند که جایی برای قرار دادن خوراکی دارند (می‌توانید از کرهٔ بادام زمینی که موش‌ها علاقهٔ زیادی به آن دارند استفاده کنید). حیوان وارد آنها می‌شود و در بسته می‌شود.
برای آشنایی با برخی روش‌های دیگر به این صفحه مراجعه کنید.